آخرین ویرایش : July 21, 2012

منوچهر تیمورتاش

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۸/۱۱/۲۰ه.ش. تا ۱۳۳۰/۱۱/۳۰ه.ش. )
در دوره شانزدهم وكالت داشت.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۳۳/۱۲/۲۷ه.ش. تا ۱۳۳۵/۰۱/۲۶ه.ش. )
در ادوار هیجدهم و نوزدهم وكالت داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

بدری تیمورتاش


منوچهر تیمورتاش برادرزاده بدری تیمورتاش بود.


منوچهر تیمورتاش

تاریخ تولد ۱۲۹۰ه.ش.
محل درگذشت کشور ایالات متحده آمریکا
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پس از انجام تحصیلات مقدماتی و متوسطه به اروپا رفت و در رشته‏ نظام وارد شد. قبل از آنکه تحصیلاتش تمام شود. پدرش دستگیر شد و در زندان به قتل رسید. منوچهر در زمان رضاشاه حال و وضع خوبی نداشت؛ غالباً در تبعید به سر می ‏برد. بعد از شهریور 1320 محمدرضا شاه برای جبران مافات به او توجه کرد. البته این توجه منحصر به او نبود، بلکه کلیه‏ کسانی که پدرشان در زمان رضاشاه کشته شده بود، مورد توجه قرار گرفتند. املاکی که در دوره‏ رضاشاه از آنها گرفته بودند، به خودشان پس دادند، ولی منوچهر نتوانست در حفظ آنها اقدام کند. زمانی کوتاه هم معاون وزارت اقتصاد گردید.


done in 0.0317 seconds