آخرین ویرایش : July 22, 2012

کریم دادخان نردینی بجنوردی معززالملک

مناصب و مشاغل


حاکم


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد منطقه خراسان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

ملقب به معززالملک و امیرمنظم.


done in 0.0254 seconds