آخرین ویرایش : July 22, 2012

حاجی محمد رحیم خازن الملک

مناصب و مشاغل


موسس

مسجد و مدرسه خازن الملک در تهرانمسجد و مدرسه خازن الملک از بناهای اسلامی مربوط به دوره قاجار است و در تهران، ــ قرن 13 هجری قمری ــ است. در کاشی کاری حیاط این مدرسه تاریخ 1293 هـ . ق نوشته شده است و بر زیلوهای این مدرسه تاریخ 1293هـ . ق منقوش است. تنها کتیبه موجود در فضای بقعه سید ولی، بر درب ورودی گنبدخانه نیز دارای تاریخ 1298هـ . ق می باشد.

عضو


روابط خانوادگی


نام دختر


تاریخ تولد ۱۲۳۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۱ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
در حدود هشتاد سالگی به ناخوشی آنفلانزا در تهران بدرود حیات گفت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در آغاز کار از نوکران محمدشاه قاجار بود. سپس به دربار ناصری بار یافت.
  • در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به سمت داروغگی دفترخانه مبارکه (اداره‌ای که در آن دفترها و دفتر مخازن سلطنتی را ثبت و ضبط می‌‌کردند) منصوب گردید. در سال ۱۲۸۰ق، سمت پیشخدمت خاصه شاه را عهده‌دار بود به منصب صندوق‌داری و رخت‌داری بیوتات سلطنتی برگزیده شد.
  • در سال ۱۲۸۷ق. هنگامی که صندوق‌دار خاصه دربار بود به لقب خازن‌الملک ملقب شد. حاجی محمدرحیم‌خان در سال ۱۲۹۶ق. از خدمت صندوقداری استعفا نمود اما همچنان تولیت دریای نور و نوشته‌جات و اسناد و نامه‌های مهم و عظیم‌الشأن دولتی به او مفوض شد.

done in 0.0515 seconds