آخرین ویرایش : July 24, 2012

جابر عمر

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین بغداد

( تا ۱۹۳۱م. )
تکمیل تحصیلات در عانه ، سپس نقل مکان به بغداد و تحصیل در دارالمعلمین .

دانشگاه زوریخ سوئیس

( از ۱۹۳۵م. تا ۱۹۴۰م. )
کسب مدرک دکتری از این دانشگاه .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف عراق

( تا ۱۹۵۸/۰۹/۳۰م. )
وزیر معارف در حکومت عبدالکریم قاسم که از منصب خود استعفا کرد .

سفیر

مدرس

مراکز آموزشی

( ۱۹۳۵م. )
معلوم در استان فلوجه .

مراکز آموزش عالی


استاد در دانشگاه سوریه ، استاد در دارالمعلمین ، سپس مدیر آموزش دبیرستان .

دانشگاه مستنصریه بغداد
حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب رشید عالی گیلانی1941

( تا ۱۹۴۱م. )
از مشارکت کنندگان در حرکت رشید عالی گیلانی.


تاریخ تولد ۱۹۱۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۳/۰۵/۱۱م.
محل تولد شهر عانه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
عضویت در التجمع القومی العراقی فی القاهره .

done in 0.0308 seconds