از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۸ه.ش.۱۳۱۹ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

مجله ارمغان یکی از مجلات ادبی و تاریخی مفید به زبان فارسی است که وحید دستگردی با انتشار بیست و دو سالة آن خدمت گرانبهایی به زبان و ادبیات فارسی نموده است.

آغاز تاسیس ارمغان در بهمن ماه 1298 هـ.ش در تهران بوده و به استثنای چند سال اول که به علت نداشتن چاپخانة اختصاصی انتشار ارمغان مرتب نبوده بقیه سنوات همه ساله ده شماره منتشر و به عوض شماره های یازده و دوازده کتاب نفیسی در شعر و ادب تقدیم مشترکین می شده است.

 شماره اول سال اول مجله ارمغان به مدیری و مؤسسی وحید دستگردی اصفهانی در تهران تاسیس و در بهمن 1298 هـ.ش با چاپ سربی در سی و شش صفحه به قطع کوچک خشتی منتشر شده است. شماره اول ارمغان با اشعاری که اثر طبع وحید دستگردی است تحت عنوان «مژده آغاز ارمغان یا مرام و مسلک ما» شروع می شود. سال اول با انتشار شماره 9 و 10 که یکجا انتشار یافته و متعلق به برج های قوس و جدی 1299 می باشد، پایان یافته است و پس از آن سال دوم مجله شروع گردیده. بهای سالیانه مجله در سال اول بدین قرار معین گردیده: تهران: 30 قران، داخله و خارجه 40 قران، تک نمره دو قران، اعلانات سطری دو قران. محل اداره: تهران؛ حیات شاهی، کوچه منصر السلطان. نمره بیست و یکمین دوره مجله ارمغان در سال 1319 منتشر شده است. اما به علت وقوع جنگ جهانی دوم و اثرات مخرب آن در ایران این مجله در این سال با بی نظمی هایی روبرو گردیده است. به هر حال اولین شماره بیست و یکمین دوره مجله ارمغان در شهریور ماه 1319 انتشار یافته است. این شماره با این مقدمه شروع می شود: «به نام یزدان پاک، مجله ارمغان در سال 21 به سبب انقلاب جهان و جنگ و بحران از بحران بر کنار نمانده و تا کنون که شش ماه از سال می گذرد به نشر یک شماره موفق گردیده است ولی امید واریم که در پرتو عزم راسخ بتوانیم از این به بعد در هر ماه دو شماره منتشر ساخته و تا آخر سال دورة سال را به انجام رسانیم...» پس از این مقدمه اشعاری تحت عنوان «بیست و یکمین سال مجله ارمغان» چاپ شده. سال بیست و یکم با انتشار شماره 9 در اسفند ماه 1319 پایان یافته است. سال بیست و دوم ارمغان با قطع کوچک تری نسبت به سال های سابق چاپ شده و شماره اول این سال در فروردین 1320 انتشار یافته است. همان گونه که یادآور شدیم دوره بیست و دو ساله مجله ارمغان به منزله کتابخانه جامعی است که انواع مختلفی از مطالب تاریخی، ادبی، سرگذشت و داستان در آن یافت می شود در نتیجه همین تنوع مطالب است که شخص از مطالعه دوره های ارمغان سیر نمی گردد. علاوه بر مطالب تاریخی و ادبی که در این مجله موجود است شرح حال عده زیادی از شعرا و نویسندگان گمنام فارسی زبان با اشعار و آثار آنها در مجله ارمغان درج شده و بهترین نمونه برای اطلاع از آثار و اشعار شعرای گمنام و متوسط است. 

done in 0.0278 seconds