آخرین ویرایش : July 28, 2012

ابوالفتح میرزا سالار الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تبریزوقتی به سن رشد رسيد، تحصيلات خود را تحت نظر معلمين داخلی و خارجی آغاز کرد. در رشته های مختلف از جمله ادبيات فارسي، مقدمات عربي، تاريخ و جغرافيا و فنون رياضی پيشرفت نمود. زبان فرانسه را بطور کامل فرا گرفت. در تعليمات نظامی ذوق و شوق بيشتری از خود نشان می داد. همه روزه در پادگان حضور يافته در معيت ساير سربازان به آموزش نظامی می پرداخت.


مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه کرمانشاه

( ۱۳۱۵ه.ق. )

مظفرالدین شاه سالارالدوله را با وزارت و پیشکاری زین‌العابدین خان حسام‌الملک قراگزلو به حکمرانی ایالت کرمانشاهان و سرحد داری عراقین تعیین کرد. او مدت 6 ماه در کرمانشاه حکمرانی را بر عهده داشت. از همان روزهای اول دست چپاول و غارت به اموال مردم دراز کرد، شکايت و سر و صدا به تهران رسيد. شاه تلگراف سختی به او زد و معزولش کرد.

منطقه زنجان

( ۱۳۱۶ه.ش. )
در سال 1316ه. ق او را به حکومت منطقه خمسه (زنجان) فرستادند که پیشکاری او در این دوره میرزا محمود خان مدیرالدوله بود. در آنجا نیز ظلم و ستم را از حد گذرانیده، او را معزول کردند.

منطقه لرستان

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۲۳ه.ق. )
پس از چندی حکومت خوزستان و لرستان و بروجرد را به او دادند. پیشکاری او را میرزا شفیع مستشارالملک گرگانی برعهده داشت. سالارالدوله می خواست منطقه عشيره نشين لرستان را برای خود مستقل گرداند و روی اين اصل با دختر والی پشتکوه ازدواج کرد و کوشيد برخی از عشاير را مسلح سازد.

منطقه کردستان ایران

( ۱۳۲۳ه.ق. )
در سال 1323ه. ق حکومت همدان و کردستان را به او داده بودند راضی نشده بود. ولی بعد از مدتی موافقت کرد و به کردستان رفت. او از همان بدو ورود به کردستان شروع به ظلم وستم به اهالی مظلوم آن دیار کرد. مردم ستم دیده، تلگرافاتی به مرکز مخابره کردند عین‌الدوله هم که صدر اعظم و رئیس الوزراء بود دل خوشی از سالارالدوله نداشت تلگرافات تظلم را ترتیب اثر داده، در ۱۱ شوال همان سال سالارالدوله را احضار کرد و او دیگر به عنوان حکمران به کردستان بر نگشت.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران

( از ۱۳۲۹ه.ق. تا ۱۳۳۰ه.ق. )
ابتدا از مشروطه خواهان حمایت می کرد و اموال خود در تهران را در اختیار ملک المتکلمین قرار داد تا از محمدعلی شاه بدگویی کند. بعد از عزل محمدعلی شاه در وین با برادر خود ملاقات نموده و برای بازگشت سلطنت برادرقسم یاد کرد و در سال 1329 ه.ق از راه عثمانی به ایران آمد و با لشکری از ایل کلهر،جاف، سنجابی و لر توانست کرمانشاه و همدان را تصرف کند و همچنین قوای امیر مفخم بختیاری را در نزدیک ملایر شکست داده با حدود سی هزار قشون به سوی تهران بیاید که در نزدیکی ساوه در جنگ باغ شاه در سوم شوال 1329 ه.ق از قوای فرمان خان شکست خورد و پس از غارت اسدآباد به کرمانشاه به گریخت.
سالارالدوله در کرمانشاه به جمع آوری نیروی ایلات پرداخت، نیروهای دولتی به فرماندهی عبدالحسین میرزا فرمانفرما از همدان به کردستان آمد اما در روستای شورجه از نیروهای مجلل السلطان شکست خورد. به دنبال این شکست، فرمانفرما به همدان عقب‌نشینی نمود و از تهران درخواست کمک کرد. دولت برای تقویت اردوی فرمانفرما، مجاهدان ارمنی و ایرانی را تحت فرماندهی یپرم‌خان ارمنی، رئیس نظمیه تهران، روانه همدان کرد. نیروهای دولتی به قلعه شورجه رسیدند و در زد و خوردی که پیش امد، قلعه فتح شد ولی یپرم خان کشته شد.
پس از این جنگ، یارمحمدخان و فرمانفرما سپاه عشایری سالارالدوله را شهربه‌شهر تعقیب کردند و پس از چند زدوخورد، فرمانفرما کرمانشاه را متصرف شد و سالار به سوی کردستان گریخت و با وساطت روسها، براساس قرار سابق، به روسیه رفت و دولت برای او مقرری تعیین نمود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

احمد شاه قاجار


سالار الدوله عموی احمدشاه بود و امیدوار بود او را برکنار و خود به سلطنت برسد.


سایر موارد


شاهزاده


ابوالفتح میرزا سالار الدوله

تاریخ تولد ۱۳۵۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۸ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر اسکندریه

ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • سومین پسر مظفرالدین شاه بود و مادرش نورالدوله نام داشت. ناصرالدین شاه در سفر سوم خود به اروپا (1306 ه.ق) چند روزی در تبریز توقف کرد، نوه های خود را از لحاظ تحصیل و آموزش نظامی امتحان کرد. اطلاعات و شجاعت ابوالفتح میرزا نوه هشت ساله اش او را تحت تأثیر قرار داد، به او منصب سلطانی در فوج امیریه و قراولی مخصوص را داد و خواست همه ساله از وضع تحصیلی او گزارشی تهیه و ارسال دارند. در سال 1312 ه.ق شاه او را به تهران فرا خواند، پس از امتحان، درجه نظامی نوه 14 ساله خود را از سلطانی به امیرتومانی ارتقاء داد و لقب سالارالدوله به او بخشید و قرار شد هفته ای دو شب نگهبان مخصوص خوابگاه شاه باشد.
  • با ولیعهدی برادرش محمدعلی شاه مخالف بود و خود را لایق تر از او می دانست. سالارالدوله در سال 1325ه.ق به همراهی نظرعلی خان لرستانی سرکرده بزرگ لُرها علیه برادرش شورش کرد، دولت مرکزی از داودخان جهت دفع شورش سالارالدوله کمک خواست و او توانست در نهاوند نیروهای سالار الدوله را پراکنده کند. سالارالدوله به طرف کرمانشاه فراری شده در آنجا به قنسولخانه انگلیس پناهنده شد اما انگلستان از او حمایت نکرد. به تهران اورده شد و پس ازآنکه اشخاص زیادی از جمله مادرش نورالدوله(نور السلطنه) وپسرش محمدرضا میرزا با وساطت علمای اعلام آقایان ، طباطبایی و بهبهانی  از محمد علی شاه تقاضای عفو او را نمودند بخشیده شداما بعد او را ناگهانی گرفتار و در یکی از قصرهای باغ دولتی «عشرت آباد» توقیف کردند .شاید علت اینکه شاه از سر تقصیرات او گذشت این بود ،که او را برای روز مبادا در برابر مشروطه طلبان نگهدارد.
  • در سال 1330 ه.ق پس از شکست از قوای دولت مشروطه، به کنسولگری روس در کرمانشاه رفت و در آنجا متحصن شد و خروج خود را از ایران موکول به برقراری مستمری کرد. دولت ناچار در اثر فشار روسیه، با تقاضای او موافقت نمود و قرار شد سالیانه مبلغی به وی بپردازند و از ایران خارج شود.
  • سالارالدوله تا سال 1303 ش گاهی در سوئیس و زمانی در اتریش و عثمانی و روسیه در رفت و آمد و گردش بود. چون زوال سلطنت احمدشاه برادرزاده خود را احساس نمود، به خرمشهر و اهواز وارد شد و با خزعل مذاکراتی انجام داد تا با مساعدت و کمک او سلطنت ایران را تصاحب کند. ولی خزعل به دست رضاخان دستگیر و حبس شد.
  • با آغاز سلطنت پهلوی، سالارالدوله برای همیشه از خیالات خود صرفنظر کرد. به مصر رفت و در اسکندریه موطن اختیار کرد. با بازمانده ثروتش، گاهی در بازار بورس لندن شرکت می‌کرد و از این رهگذر درآمدی عاید او می شد و با بهره سپرده‌هایش زندگی می کرد. در سال 1338 ه.ش در سن 80 سالگی در همانجا درگذشت.

done in 0.0599 seconds