آخرین ویرایش : July 24, 2012

سید جمال الدین اسدآبادی

مناصب و مشاغل


موسس

انجمن اتحاد اسلامروزنامه ضیاءالخافقین (چاپ لندن)


اسدآبادی پس از تبعید از ایران این دوماهنامه را به دو زبان عربی و انگلیسی انتشار داد که در هر شماره خود نیز یک مقاله دربارۀ امور ایران با امضای "السید" یا "سید الحسینی" می نوشت. 

مدرس

دانشگاه الازهر مصر (جامعه الازهر الشریف)


اسدآبادی در مدرسه دینی الازهر، منطق و فلسفه ابن سینا درس می داد.

نویسنده

روزنامه عروة الوثقی


نشریه‌ای است که سید جمال الدین اسدآبادی زمانی که در پاریس به سر می‌برد، با همکاری شیخ محمد عبده به انتشار آن می‌پرداخت. این نشریه در دهها کشور آسیاسی و آفریقایی توزیع می‌گردید.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر استانبول

( تا ۱۸۷۰م. )
سلطان عبدالحمید جمال الدین را به استانبول دعوت کرد و امیدوار بود از نفوذ او برای اداره کشورهای اسلامی امپراتوری عثمانی بهره گیرد.

کشور مصر

( تا ۱۸۷۱م. )
در مصر مجلس "حزب الوطنی" را با سیصد نفر تشکیل داد. ریاض پاشا وزیر مصری شیفتۀ جمال الدین اسدآبادی شد و برای او مبلغ ماهیانه ای جهت مخارجش در نظر گرفت. به دلیل گفتارهای آتشین و صریح او در مجامع مصری از قبیل مخالفت با مداخله و نفوذ بیگانه در مصر گفت و گو و زمزمه هایی میان مردم ایجاد کرد. به همین دلیل توفیق پاشا، خدیو مصر او را از قاهره تعبید کرد. 

کشور هندوستان

( تا ۱۸۷۹م. )
اسدآبادی پس از بیرون رانده شدن از قاهره به حیدرآباد دکن در هندوستان رفت. نیروهای انگلیس در هند او را از حیدرآباد به کلکته فراخواندند و برای مدتی در بازداشت نگاه داشتند. سپس او را آزاد گذاشتند که به هر کشوری که می خواهد برود.

شهر پاریس

( تا ۱۸۸۳م. )
مدت سه سال در پاریس اقامت داشت که در این مدت روزنامۀ هفتگی عروة الوثقی را به زبان عربی، با همکاری محمد عبده منتشر می کرد. دولت انگلیس مانع از ورود این روزنامه به هند بود. 

کشور روسیه

( تا ۱۸۸۵م. )
پس از تعطیلی روزنامه عروة الوثقی پاریس را به قصد مسکو و سنت پطرزبرگ ترک کرد و در روسته به مدت 4 سال مستقر شد. در آنجا توسط رجال و زمام داران روسیه با خوش آمد پذیرفته شد.آثار


نویسنده


سایر موارد


نام شاگردان وی

میرزا رضا کرمانی


کرمانی از طرفداران اندیشه های اسدآبادی بود. در متن بازجویی های او پس از قتل  ناصرالدین‌شاه ، کرمانی چندین بار به اخراج اسدآبادی از ایران و نحوۀ برخورد دولت با او اعتراض می کند. از این رو اسدآبادی در مرگ ناصرالدین شاه مظمون شمرده می شد و دولت ایران از دولت عثمانی درخواست تسلیم او را داشت که با موافقت رو به رو نشد.

نام استادان وی


سید جمال الدین اسدآبادی

تاریخ تولد ۱۲۱۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۷۵ه.ق.
محل درگذشت شهر استانبول
ملیت کشور ایران
مدفن شهر کابل
به درخواست دولت افغانستان و موافقت دولت عثمانی، درسال 1284 ه.ق پیکر سید جمال‌الدین از استانبول به کابل منتقل و در دارالفنون کابل دفن گردید.

توضیحات بیشتر:
  • اسدآبادی اندیشمندی سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود. سید جمال الدین ایرانی بود ولی به دو علت خود را افغانی معرفی می‌نمود: اول اینکه بتواند در کشورهای عربی خود را سنی معرفی کند و به هدف‌هایش برسد. دوم اینکه خود را از دست مقررات سختی که دولت ایران برای اتباعش در خارج قرار داده بود برهاند.
  • در ایران، ناصرالدین شاه سیاست متناقضی را در رفتار با اسدآبادی در پیش گرفت: هنگامی که اسدآبادی در مصر بود، شاه به تدریج با افکار و تعالیم او آشنا شد و به‌ وسیلۀ صنیع‌الدوله وزیر انتباعات، او را به ایران دعوت کرد. در تهران درباریان ذهن شاه را نسبت به او مشوش کردند و سید با خاطری آزرده به روسیه رفت. سه سال بعد که شاه در اروپا مشغول گردش و سیاحت بود از شهرت سید به حیرت افتاد و درصدد دلجویی از او برآمد. اسدآبادی در دیداری که با ناصرالدین شاه و امین الضرب در مونیخ داشت، دعوت شد که به ایران بازگردد.سید نیز این دعوت را پذیرفت اما مجدداً نظر شاه نسبت به او برگشت و او را در شرایط مشقت‌آوری در حالی که بیمار بود از ایران بیرون راند. سید جمال را که در آستانۀ شاه عبدالعظیم متحصن بود، توقیف کرده او را به بصره، در ولایت عثمانی فرستادند.
  • برخی از تعالیم و اندیشه‌های جمال‌آبادی عبارت‌اند از: اعتقاد به توانایی‌های ذاتی دین اسلام، برای رهبری مسلمانان و تامین نیرومندی و پیشرفت آنان، مبارزه با روحیهٔ تسلیم، گوشه نشینی و بی‌حرکتی، بازگشت به منابع اصیل اندیشۀ اسلامی، تبیین تعالیم اسلام به زبان روز و فراخواندن مسلمانان به یادگیری علوم جدید، مبارزه با استعمار و استبداد، به مثابۀ نخستین گام در راه نوزایی اجتماعی و فکری مسلمانان، تلاش در راه گسترش حضور روحانیت در مبارزات سیاسی و برداشتن مرزهای بین دیانت و سیاست بویژه در جوامع اهل تسنن.

done in 0.0647 seconds