آخرین ویرایش : December 4, 2011

آسو زند

گرایشات


عضو

حزب سبز سوئد


وی از کاندیدای شماره چهار حزب سبز سوئد در شهر ورملند بوده است.


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل سکونت کشور سوئد
محل تولد استان سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
از فعالین کرد در زمینه حقوق بشر و مسائل اجتماعی در سوئد است و تاکنون در برگزاری چندین همایش و سمینار در این زمینه ها مشارکت فعالانه داشته است.

done in 0.1598 seconds