آخرین ویرایش : July 29, 2012

عزیز خان مکری

مناصب و مشاغل


سرلشگر

نیروهای نظامی قاجارناصرالدین‌شاه، عزیز خان را به سرداری کل ارتش ایران منصوب کرد، در 1269 میرزا اقا خان نوری، مجلس مفصلی به حسب امر شاه ترتیب داد و فرمان سرداری عزیز خان در مقابل جمع سران سپاه و فرماندهان لشکری خوانده شد.

رئیس

مدرسه دارالفنون تهران

( تا ۱۲۶۹ه.ق. )
در سال 1269 ادارۀ امور دارالفنون به مناسبت اینکه اکثر دروس نظامی بود به او محول شد. 


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد تقی خان فراهانی


عزیزخان مکری داماد امیرکبیر بود.

میرزا احمد خان ساعد الملک


عزیزخان مکری شوهر خواهر و حامی میرزا احمد خان بود.


عزیز خان مکری

تاریخ تولد ۱۲۰۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۷/۱۰/۲۰ه.ق.
محل تولد استان آذربایجان غربی
در منطقۀ سردشت، روستای نستان متولد شد.
محل درگذشت شهر تبریز
عزیزخان مکری در سال ۲۵ شوال ۱۲۸۷ بعد از بیست روز به سربردن وضعیت وخیم خود در سن ۸۰ سالگی درشهر تبریز فوت کرد، و مقبره او در  پارک مقبرةالشعرا واقع است.
ملیت کشور ایران
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

از اواسط سلطنت محمدشاه تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه متجاوز از سی سال  دارای مشاغل عمده بود. بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ با برادر بزرگترش فرخ خان به تبریز رفت و در انجا برادرش فوت کرد و خود او در اثر ابراز لیاقت و شایستگی ذاتی و داشتن معلومات کافی و خط زیبا با کسانی از درباریان محمد شاه قاجار ارتباط یافت و با درجه یاوری در فوج ششم تبریز وارد شد. در لشکر کشی محمد شاه قاجار به هرات به سال (1235_1254 ه ق) عزیز خان از جمله سران سپاهی بود که با فوج به محاصره هرات رفته بود در این موقع او رتبه سرهنگی فوج ششم تبریز را داشت.
امیرکبیر چون به صدارت رسید، وارث مشکلات فراوانی از دوره صدارت حاج‌میرزا آقاسی شد و برای حل این مشکلات از درایت و نبوغ برخی از افراد همچون عزیزخان استفاده کرد. عزیزخان را به تهران احضار کرد و در مناصب استحقاقی‌اش جای داد. عزیز خان روز به روز در دستگاه امیر کبیر عزیز تر می‌شد و در مقامی که امیر‌کبیر به او بخشیده بود، آجودان‌باشی کل لشکر امیرکبیر، سمت امارت نظام و فرماندهی کل قوا را داشت. به همین جهت امیرکبیر غالبا" در پیشامدهای مهم، نظام مسئولیت کار را بر عهده عزیزخان می‌گذاشت. هرگاه شاه و امیر به جایی می‌رفتند عزیزخان تمام امورات کشور را به دست می‌گرفت .از آن‌جمله سفر شاه و امیرکبیر به اصفهان که مدت 5 ماه و هشت روز طول کشید و در این مدت کلیۀ امور در دست عزیزخان بود.
بعد از برکناری امیرکبیر از صدارت که در 12 محرم سال 1268 اتفاق افتاد عزیزخان همچنان در سمت خود باقی ماند.
شاه به عزیز خان علاقه شدیدی داشت وی نیز به تربیت افواج و قشون با دل و جان می پرداخت وی چندین بار از شاه خلعت گرفت. در 1269 ه.ق وی با 40000 مرد سپاه به سرحدات آذربایجان روانه شد در این هنگام آقاخان نوری، صدراعظم فرصت را غنیمت شمرد و ذهن شاه را نسبت به سردار کل عوض کرد. به گونه‌ای که به محض رسیدن به تهران از تمام سمت‌ها خلع شد. عزیز خان به شهرستان سردشت مراجعت کرد و در انجا سکنی گزید.


done in 0.0515 seconds