آخرین ویرایش : July 30, 2012

جرجیس فتح الله

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۳۹م. )
در 1939 به دانشکده حقوق در بغداد رفت و به حرفه وکالت پرداخت .

مراکز آموزشی


تحصیل در مدرسه کلیسای کاتولیک کلدانی و سپس تحصیلات ابتدایی و دبیرستان .


مناصب و مشاغل


موسس

روزنامه الروافد (چاپ عراق)


همچنین رئیس تحریر این روزنامه در موصل .

روزنامه الحقیقه


رئیس تحریر این روزنامه در موصل .


گرایشات


عضو

حزب الشعب عراق

( از ۱۹۴۶م. )
پیوستن به حزب الشعب که ریاست آن را عزیز شریف در 1946 بر عهده داشت .

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


او از حزب الشعب استعفا داد و به حزب دموکرات کردستان عراق پیوست .
وی بعد از شروع درگیری با حکومت در سال 1974 به عضویت کمیته ای که حزب دموکرات کردستان به منظور اشراف بر انتشار روزنامه حزب مرکزی (خربات) و مجله (الکادر) مربوط به داخل سازمان و پس از توقیف روزنامه التآخی در بغداد انتشار یافت ، درآمد .


تاریخ تولد ۱۹۲۲م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۶م.
محل تولد شهر موصل
محل درگذشت شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کلدانی
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
پیوستن به حرکت مسلمانان کرد .

done in 0.025 seconds