آخرین ویرایش : July 29, 2012

پاشا خان امین الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۸۹ه.ق. )
پس از استعفای علیخان ظهیرالدوله از منصب وزارت عدلیه، پاشاخان به جای او برگزیده شد  و تا آخر عمر این سمت را داشت.

رئیس

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۸۹ه.ق. )

در 1288ق که قحطی سراسر ایران را فراگرفته بود، ناصرالدبن شاه ، پاشاخان را که وکالت آذربایجان را به عهده داشت مأمور سامان دادن به دارالشورا کرد. در این زمان پاشاخان به امین شورا ملقب شد.


روابط خانوادگی


نام نوه

محسن خان امین الدوله


پاشا خان پدربزرگ مادری محسن خان بود.

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان ابراهیم میرزا مشکوه الدوله


امین الملک پدر همسر سلطان ابراهیم میرزا بود.

میرزا علی خان امین الدوله


پاشاخان امین الملک پدر همسر امین الدوله بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۸۹/۱۲/۱۸ه.ق.
محل تولد منطقه خوی
محل درگذشت شهر ری
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • کامران خان نایب السلطنه در سن شش سالگی در 1241 ه.ق به پیشکاری پاشا خان امین‌الملک به حکومت تهران منصوب شد.
  • در 1272ه.ق هنگامی که پیشخدمت خاصه بود، ناصرالدین شاه به او لقب "امینِ صُرَّه" داد و پرداخت مواجب لشکر را برعهده اش گذاشت.
  • در 1275، شاه پس از خلع میرزاآقاخان نوری از مقام صدارت، برای اداره امور کشور، فرمان تأسیس وزارتخانه و شورای دولتی تحت نظارت مستقیم خود را داد و پاشاخان را که وکالت آذربایجان را به عهده داشت مأمور سامان دادن به دارالشورا کرد. در این زمان پاشاخان به امین شورا ملقب شد.
  • در 1281 ناصرالدین شاه او را امین الملک لقب داد.پس از استعفای ظهیرالدوله (علی خان قاجار، داماد ناصرالدین شاه) از منصب وزارت عدلیه، پاشاخان به جای او برگزیده شد (1288) و تا آخر عمر این سمت را داشت.
  • پاشاخان از نزدیکان ناصرالدین شاه بود و در بسیاری از مسافرت ها، مانند سفر گیلان، خراسان و عتبات او را همراهی می کرد.
  • پاشاخان ثروت بسیار اندوخت. سرای امین الملک و تیمچه حاجب الدوله در بازار بزرگ تهران بخشی از دارایی او بود که پس از مرگ وی به سه دخترش رسید.
  • وی در هجده ذیحجة 1289 در بین راه تهران به حرم حضرت عبدالعظیم دچار حادثه شد و روز بعد درگذشت.

done in 0.054 seconds