آخرین ویرایش : July 29, 2012

احمد شاه قاجار

مناصب و مشاغل


پادشاه

حکومت قاجار

( از ۱۲۸۸ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
هفتمین و آخرین پادشاه قاجار در ایران. پس از فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت در 12سالگی به سلطنت رسید. تا رسیدن او به سن بلوغ و تاج‌گذاری در تیر 1293 ه.ش، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب‌السلطنه بودند. دوران پادشاهی احمدشاه با جنگ جهانی اول و حضور نیروهای نظامی روسیه، عثمانی و انگلیس در کشور و قحطی و هرج و مرج سیاسی متعاقب آن همراه بود. احمدشاه که علاقه ای به اداره کشور نداشت، بارها به اروپا سفر کرد. قبل از آخرین سفرش در سال 1302 ه.ش، به اجبار رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری انتخاب کرد. رضاخان در دوران نخست وزیری، مقدمات سلب قدرت از احمد شاه و انقراض سلسله قاجار فراهم کرد که با تصویب مجلس در آبان 1304 ه.ش رسمی شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالفتح میرزا سالار الدوله


سالار الدوله عموی احمدشاه بود و امیدوار بود او را برکنار و خود به سلطنت برسد.


احمد شاه قاجار

تاریخ تولد ۱۲۷۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۸ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن شهر کربلا
آرامگاه خانوادگی

توضیحات بیشتر:
  • احمدمیرزا مانند پدرش محمدعلی شاه معلمان و مربیان روسی داشت. «اسمیرنوف» معلم روسی او که افسر ارتش روسیه بود در او نفوذ فراوان داشت. احمد میرزا در10 سالگی ولیعهد شد.
  • احمد میرزا در اردیبهشت 1292ه.ش در 17 سالگی با بدرالملوک والا دختر ظهیرالسلطان والا (نوادهٔ عباس‌میرزا)، ازدواج کرد. این ازدواج توسط مادر احمدشاه ترتیب داده شده بود. عروس در آن هنگام ۱۲ساله بود و در تنها مدرسهٔ دخترانهٔ تهران درس می‌خواند. حاصل این ازدواج دختر بزرگ احمدشاه، ایراندخت بود. احمدشاه چهار بار دیگر ازدواج کرد که حاصل آن دو دختر دیگر به نام های مریم دخت و همایون دخت و پسری به نام فریدون میرزا بود.
  • احمد شاه سه سال پس از خلع شدن از مقام سلطنت در 32 سالگی در یکی از بیمارستان های پاریس درگذشت. جنازه او طبق وصیتش به عراق حمل شد و در کربلا نزد مقبره پدرش به خاک سپرده شد. از مقامات دولتی ایران هیچ یک در مراسم تشییع جنازه او شرکت نکردند.

done in 0.0508 seconds