آخرین ویرایش : August 3, 2012

محمد کاظم واله اصفهانی

معروف به : واله اصفهانی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور عراق


محمد کاظم طی سفرهای دوران جوانی که اکثر آنها در عراق بوده و به کسب کمال و علم و فن کوشیده و در خط و رقاع نیز به استادی رسیده‌است. به طوری که پس از بازگشت به وطن علاوه بر مهارت فوق العاده‌ای که درخط کسب کرد، درعلم ریاضی و فن عروض و قافیه هم مدارجی را طی کرده و در این رشته‌ها نیز صاحب نظر شده‌است.


تاریخ تولد ۱۱۵۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۲۹ه.ق.
محل تولد شهر اصفهان
محل درگذشت شهر اصفهان
تاریخ وفات واله را به اختلاف سال ۱۲۲۹ و ۱۲۳۸ هجری قمری نوشته‌اند. واله در اصفهان وفات یافت و در تکیه «والهیه» تخت فولاد اصفهان، زیر گنبد زیبایی دفن گردیده‌است. سنگ آرامگاه او که قبل از مرگ به وسیله خود او نوشته شده، از نفایس ارزشمند هنر خوشنویسی ایران به شمار می‌رود.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

از خوشنویسان شیوه‌های تعلیق، نستعلیق و ناخنی است او از شاعران و خوشنویسان اواخر زند، اوایل قاجار به شمار می‌آید. از آثار خوشنویسی: آثار ارزنده و زیبایی از این خوشنویس نزد مجموعه‌داران خطهای نفیس و موزه‌ها، به ویژه در کتابخانه مجلس شورای ملی موجود است. یک نسخه شش دفتر «مثنوی» مولانا، متن به قلم نستعلیق کتابت خوش و عنوان ها به قلم رقاع کتابت عالی، با رقم: «انا العبد محمدکاظم الواله الاصفهانی»، یک نسخه «کلیات» سعدی، به قلم کتابت عالی که بر دیباچهٔ آن چنین آمده‌است: «... در این عهد که عهد کاتب کتاب محمدکاظم متخلص به واله اصفهانی است...»، پنج قطعه به قلم دو دانگ خوش، با رقم: «مشقه... محمدکاظم الواله الاصفهانی فی ۱۲۰۴ فی دارالسطنه اصفهان» و «محمدکاظم الواله الاصفهانی فی ۱۲۲۵» و سنگ مزار خود او در تخت فولاد اصفهان.


done in 0.0324 seconds