آخرین ویرایش : December 24, 2011

آسو حمد سعید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


در حد متوسطه


مناصب و مشاغل


عضو


گرایشات


عضو

حزب کارگران و زحمتکشان کردستان عراق (جنبش زحمتکشان سابق)در سال 1984 عضو حزب تازه تاسیس حزب زحمتکشان کردستان میشود و به عقاب معروف می شود.


تاریخ تولد ۱۹۶۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۶م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
پس از عضویت در حزب تازه تاسیس زحمتکشان به عقاب معروف می شود. در 1986 مبارزه مسلحانه بر علیه رژیم بعث را شروع می کند در این زمان عضو تیپ 47 میرگ سور بوده است. توسط بعثی ها در کردستان عراق کشته شد.

done in 0.0264 seconds