آخرین ویرایش : August 4, 2012

موید محمد علی الفضل

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بصره عراق

( تا ۱۹۸۳م. )
دریافت مدرک لیسانس از این دانشگاه .

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۸۶م. )
دریافت مدرک فوق لیسانس از این دانشگاه .

دانشگاه بصره عراق

( تا ۲۰۰۴م. )
دریافت مدرک دکتری از این دانشگاه .


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قادسیه عراق


رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قادسیه از سال 2007 .
مشاور مالی و اداری رئیس دانشگاه از سال 1995 .

کارمند

دانشگاه قادسیه عراق


مدیر امور مالی در دانشگاه قادسیه 1990-1992.
رئیس قسمت حسابداری از 1994 لغایت 2003 .
معاون رئیس در امور علمی 2003-2004 .
رئیس قسمت حسابداری از 2003 لغایت 2005 .
دبیر کل کتابخانه مرکزی دانشگاه قادسیه 2005-2009 .


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل تولد شهر بصره
در شهر بصره در محله الزبیر به دنیا آمد .
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
عضو هیات پژوهش علمی در وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی در وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی . تدریس در بسیاری از دانشگاه های عربی به ویژه در اردن .

done in 0.0273 seconds