آخرین ویرایش : August 5, 2012

میرزا مهدی خان شقاقی ممتحن الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۲۷۶ه.ق. )

شهر پاریس

( تا ۱۲۴۳ه.ش. )
به دستور شخص ناصرالدین شاه با اولین هیأت محصلین به پاریس (فرانسه) اعزام شد و پس از اتمام تحصیلات متوسطه و اخذ مدرک مهندسی راه و پل سازی در مدرسه عالی «اکل نورمال سوپریور دوپاری» و دانشکده معماری «آرشیتکتور» پاریس در سال 1243ش به ایران بازگشت.


آثار


نویسنده

طراح

بانک شاهنشاهی ایران


ساختمان بانک شاهنشاهی ایران در میدان سپه تهران از کارهای اوست.

پارک اتابک تهران

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام نوه

هوشنگ خان شقاقی


پدربزرگ پدری

دارای رابطه خانوادگی با

محمد کریم شقاقی گرمرودی


ممتحن الدوله برادرزاده محمدکریم بود.

شوکت الملوک خواجه نوری (شقاقی)


شوکت الملوک عروس مهدی خان شقاقی بود.


سایر موارد


مرتبط با


تاریخ تولد ۱۲۲۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۹ه.ش.
محل تولد شهر تهران
در تهران، محله سنگلج که مرکز سلطنت آن زمان تهران بود متولد شد.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • اولین مهندس معمار (آرشیتکت) ایران است.
  • پس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران، وارد وزارت خارجه شد و در سال 1300ه.ق به نیابت دومی همین وزارتخانه منصوب شد. مدتی ملقب به معمار مخصوص بود و بعد در سال 1310ه.ق به لقب ممتحن الدوله ملقب گردید.  وی در تمام مدت وزارت امور خارجه «قوام‌الدوله» مقام مستشاری داشت و در سفر ناصرالدین شاه به اروپا ملتزم رکاب بود. در سفر اول «مظفرالدین شاه» به اروپا نیز در رکاب بود ولی از پترزبورگ مأمور کمیساریای راه انزلی به تهران شد. وی تا مدت ها بعد مقام مستشاری وزارت خارجه را حفظ کرد.

done in 0.0573 seconds