آخرین ویرایش : August 5, 2012

هادی خان شقاقی حصن الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه رشدیه در تبریز


تحصیلات ابتدائی خود را در مدرسه‏ رشدیه و دارالفنون تمام کرد.

مدرسه دارالفنون تهران


تحصیلات ابتدایی

شهر تفلیس


بعد از تحصیلات ابتدایی، در تفلیس و سن‌پطرزبورگ در رشته‏ی سوارنظام ادامه‏ی تحصیل داد.

مدرسه نظامی سن سیر فرانسه


به دانشکده‏ی معروف سن‌سیر پاریس وارد شد و در سال ۱۲۹۱ ش دوره‏ مدرسه را به اتمام رسانید و مجددا در دانشکده‏ سمور ادامه تحصیل داده و با امتیاز کامل از آن دانشکده هم فارغ‌التحصیل شد.


مناصب و مشاغل


ارتشبد

ارتش ایران

( از ۱۳۲۰ه.ش. )
بعد از شهریور ۱۳۲۰ فرمانده لشکر اصفهان شد و آخرین سمت نظامی‏اش ژنرال آجودان و ریاست دفتر نظامی شاه بود.

سرلشگر

ارتش ایران

( از ۱۳۱۶ه.ش. تا ۱۳۲۰ه.ش. )
در اوایل جنگ بین‌المللی از فرانسه به ایران آمد و در قزاقخانه با درجه‏ نایب اولی استخدام و به تعلیم فن سواری پرداخت و تدریجاً مراحل نظامی را طی کرد و در سال ۱۳۰۱ به درجه سرهنگی نائل آمد و سه سال بعد سرتیپ شد و در سال ۱۳۱۶ درجه‏ی سرلشکری گرفت. مشاغل عمده وی عبارت بودند از عضویت شورای عالی قشون، معاونت ارکان حرب کل قشون (ستاد ارتش)، ریاست بازرسی سوارنظام، فرمانده لشکر و بالاخره فرماندهی دانشکده افسری و مدتی نیز وابسته‏ نظامی ایران در شوروی بود.


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا ابوتراب خان خواجه نوری


هادی خان داماد میرزا ابوترراب بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

* وی به زبانهای روسی و فرانسه مسلط بود.

* در اسب سواری نیز مهارت داشت.


done in 0.0531 seconds