آخرین ویرایش : December 24, 2011

آزاد شوقی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


فارغالتحصیل هنر از دانشکده هنرهای زیبای بغداد


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۲م.
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
به دلیل سرطان غدد لنفاوی فوت شده است. به انجام امور و فعالیت های هنری در شهر بغداد مشغول بوده است. و عمده آثارش به نقاشی ار آثار طبیعی و مسائل و خصوصیات فرهنگی و اجتماعی کردها ارتباز داشته است. وی بیش از 11 نمایشگاه از آثار شخصی اش در شهرهای مختلف کردستان عراق از 1958 تا 2000 برپا کرده است و همچنین چندین کارگاه آمورشی هنر را برپا داشته است.

done in 0.0259 seconds