آخرین ویرایش : August 18, 2012

کوردوو قاسم

گرایشات


عضو


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان های عراق


او به همراه عده ای از اعضای سازمان الصقر الاحمر ، دستگیر و در 15 دسامبر 1977 به زندان محکوم شد .
او دوران محکومیت خود را در زندان بدر گذراند.


ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی

done in 0.051 seconds