آخرین ویرایش : August 17, 2012

نور حسین المالکی

افتخارات حرفه ای


شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2012 لندن


نور حسین المالکی در دو 100 متر المپیک 2012 لندن شرکت کرد.
وی جزء اولین زنان قطری به شمار می رود که در مسابقات المپیک شرکت کرده است. وی در دو 100 متر مسابقات شرکت کرده بود ولی به دلیل مصدومیت نتوانست به خط پایان برسد و با ویلچر از ورزشگاه خارج شد.


تاریخ تولد ۱۹۹۴/۱۲/۲۱م.
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله عدنانیه.

توضیحات بیشتر:

دونده دو سرعت. وی سریع ترین زن قطری به شمار می رود. در سال 2012 به عنوان برترین ورزشکار زن در دو میدانی قطر انتخاب شده است. تاکنون موفقیت چشمگیری در سطح آسیا و جهان کسب نکرده است و بهترین عنوان وی مقام سوم مسابقات خلیج فارس به شمار می رود.


done in 0.0277 seconds