آخرین ویرایش : August 21, 2012

احمد محمد جابر الجابر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیل در مدارس مذهبی و علوم دینی.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله العبیدان.
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
عالم دینی، مدرس قرآن به کودکان، قاری قرآن.

done in 0.0262 seconds