آخرین ویرایش : December 24, 2011

آزاد صائب

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


به تحصیل مدیرتی بازرگانی و علوم اقتصادی مبادرت ورزید که این رشته را ناتمام گذاشت.

کشور ترکیه


در 1954 برای تحصیل در رشته کشاورزی بخش توتون راهی ترکیه شد.


مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای نظامی عراق

( از ۱۹۵۹م. تا ۱۹۶۱م. )


روابط خانوادگی


نام پدر

جمیل صائب


فرزند جمیل صائب از نویسندگان معروف کرد است.

دارای رابطه خانوادگی با

توفیق محمود حمزه


وی خواهرزاده شاعر معروف کرد است.


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
تاریخ درگذشت ۲۰۱۰م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
متوفی در بیمارستانی در ترکیه، پیکر وی در سلیمانیه دفن شده است. مشاور دولت اقلیم کردستان طی سالهای 2003 تا 2009. به دلیل عضویت فزندش در احزاب کرد مدتی توسط نیروهای امنیتی بعثی بازداشت شده است شکنجه شده و سپس حکم اعدام برای وی صادر می شود اما پیش از اجرای این حکم به دلیل قیام کردها توسط انقلابیون آزاد می شود. پس از آزادی، یکی از فعالان مدنی و اقتصادی کرد در زمینه کمک به مردم منطقه پیشمرگان میشود. سپس در 1994 به هلند مهاجرت کرده است اما در سال 2003 به کردستان بازگشته است.

done in 0.0503 seconds