آخرین ویرایش : August 20, 2012

سعد جاسم محمد الخلیفی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور عربستان سعودی

( تا ۱۹۷۹م. )
مدرک کارشناسی امنیت داخلی.

کشور مصر

( تا ۱۹۹۰م. )
مدرک کارشناسی ارشد علوم نظامی.


مناصب و مشاغل


سرلشگر

نیروهای نظامی قطر


در دوره های نظامی مختلفی در کشورهای متعددی شرکت کرده است.

عضویت در

پلیس قطر

( تا ۱۹۹۶م. )
عضو پلیس قطر.
معاون عملیات پلیس قطر 1990-1996.

رئیس

اداره حفاظت عمومی پلیس قطر

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۱م. )
مدیر

اداره امنیت سواحل و مرزها در پلیس قطر

( از ۲۰۰۱م. تا ۲۰۰۲م. )
مدیر.

معاون

وزارت کشور قطر

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۴م. )
معاون امنیت سواحل و مرزهای امنیت داخلی وزارت کشور قطر.

کمیته دائمی مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی در قطر

( از ۲۰۰۴م. )
نایب رئیس.

کارمند

وزارت کشور قطر

( از ۲۰۰۴م. )
مدیر امنیت داخلی وزارت کشور قطر.


سعد جاسم محمد الخلیفی

ملیت کشور قطر
قومیت عرب
از قبیله بنی تمیم.
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:

وی از سال 2004 رئیس کمیته دائمی امنیت وزارت کشور قطر می باشد .


done in 0.0286 seconds