آخرین ویرایش : August 25, 2012

کامل القزانجی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور فلسطین


تحصیل در دیرالکرمل در فلسطین جهت فراگیری فرانسوی ، لاتین و عربی .

دانشگاه آمریکایی بیروت

( از دهه ۱۹۳۰م. )
گذراندن دوره دبیرستان در موصل و سپس ادامه تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت در ابتدای دهه 30 .


مناصب و مشاغل


دیپلمات

سفارت عراق در هندوستان


معاون کنسولگری عراق در هندوستان .
او بعد از دو سال ، کار را رها نمود .


گرایشات


عضو

حزب ملی دموکرات عراق (الحزب الوطنی الدیمقراطی)


پیوستن به جمعیت الاهلی و عضویت در حزب ملی دموکرات .
از فرماندهان حزب ملی دموکرات عراق .
به دنبال رهبری جناح پیشرو از عضویت در حزب ملی دموکرات انصراف داد .


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان های عراق

( از ۱۹۵۰م. تا ۱۹۵۵م. )
در پی دفاع از کمونیست ها در محاکمات آن ها در سال های 1946-1948 و محاکمه برخی از روسای احزاب در خلال وزارت ارشد العمری ، در سال 1950 محکوم به 5 سال زندان شد .

تبعید به

کشور ترکیه


در پایان دوران محکومیتش ، تابعیت عراق از او و چند تن دیگر از جمله عزیز شریف و توفیق منیر سلب شد و به ترکیه تبعید شدند .

نام قاتل

محمود عزیز

( ۱۹۵۹/۰۳م. )
کامل القزانجی بعد از کودتای 1958 از ترکیه به عراق بازگشت و در موصل بازداشت شد و در مارس 1959 به دست فرمانده محمود عزیز کشته شد .


تاریخ درگذشت ۱۹۵۹م.
ملیت کشور عراق

done in 0.0501 seconds