آخرین ویرایش : August 21, 2012

میرزا یوسف شیخ‌الاسلام طرب همدانی

معروف به : میرزا یوسف طرب

تحصیلات


محل تحصیل

شهر اصفهان


در اصفهان به تحصیل علوم دینی و اصول فقه پرداخت.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


پدر و نیای میرزا یوسف، همگی در همدان دارای منصب شیخ‌الاسلامی و صاحت فتوا و متصدی قضا بودند. خود نیز چون پدران اش، عهده‌دار منصب شیخ‌الاسلامی بود.


روابط خانوادگی


نام برادر

میرزا ابوالقاسم همدانی


میرزا ابوالقاسم برادر بزرگتر میرزا یوسف بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی


تاریخ درگذشت ۱۲۳۵ه.ق.
محل تولد منطقه همدان
محل درگذشت منطقه قزوین
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از تحصیل علوم دینی، به تهران آمد و مورد توجه حکام وقت قرار گرفت و مدتی معلم شاهزاده محمود میرزا ، مؤلف "سفینهٔ‌المحمود" ، بود.
  • بعد به همدان بازگشت و مورد لطف محمدعلی میرزای دولت‌شاه قرار گرفت.
  • اثر وی "دیوان" شعری مشتمل بر سه هزار بیت است.

done in 0.0278 seconds