آخرین ویرایش : August 25, 2012

دوستعلی معیری

معروف به : معیرالممالک (آخر)

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


دوستعلی‏ خان در نوجوانی وارد دارالفنون شد.

شهر پاریس


برای تکمیل تحصیلات در نقاشی به پاریس رفت.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا علی اصغر خان امین السلطان


همسر اول دوستعلی معیری دختر میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۵/۰۸/۱۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

• وی آخرین صاحب لقب از خاندان معیری است. اغلب املاک موروثی معیرالممالکان از جمله باغ فردوس و مهرآباد در دورهٔ حیات او از تملک خاندان معیری خارج شد. در اواخر عمر به پیشنهاد حبیب یغمایی خاطرات خود از دوران ناصرالدین شاه را به رشتهٔ تحریر در آورد که در چندین مقالهٔ پی در پی در مجلهٔ یغما و پس از آن به صورت کتاب‏ هایی جداگانه منتشر شدند.


done in 0.0512 seconds