آخرین ویرایش : August 25, 2012

دوستعلی خان معیر الممالک (دوم)

مناصب و مشاغل


رئیس

ضرابخانه (دوره قاجار)

( تا ۱۲۳۷ه.ق. )

به جای پدرش امور ضرابخانه و خزانه داری را به عهده گرفت و پس از مرگش لقب و شغلش به پسرش رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا عباس فروغی بسطامیدوستعلی خان عموی فروغی بسطامی بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۳۷ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • ابتدا پیشخدمت خاصه آغامحمدخان بود و پس از وفات پدرش به منصب «معیرالممالکی» رسید. او مورد اعتماد فتحعلی‌شاه بود و فتحعلی‏ شاه او را به چند مقام مهم دولتی منصوب کرد. در سال 1237ه.ق، خزانه دار اردوی نظامی فتحعلی شاه در عراق عرب بود ولی به دلیل شیوع بیماری، او و چند تن دیگر جانشان را از دست دادند.

done in 0.0292 seconds