آخرین ویرایش : January 28, 2012

آراس حاجی حسین ملا محمد امین

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس مدیریت


مناصب و مشاغل


عضو


گرایشات


عضو

حزب سوسیالیست دموکرات کردستان


مسئول شاخه سوم حزب سوسیالیست کردستان بوده است.


تاریخ درگذشت ۱۹۸۲م.
محل تولد شهر سلیمانیه
محل درگذشت شهر سلیمانیه
در سال 1982 در یک درگیری مسلحانه که در کردستان از آن به عنوان نبردی قهرمانانه یاد می شود با نیروهای بعث درگیر و در روستای کوزرقه در میان جاده عربت - سلیمانیه کشته می شود .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.2099 seconds