آخرین ویرایش : August 27, 2012

محمد حسن عبدالقادر کبه

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل دانشکده حقوق .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کار و امور اجتماعی عراق

( از ۱۹۴۳م. تا ۱۹۴۶م. )
او در سه کابینه نوری السعید (1943) ، حمدی الپاچه چی (1944) و (1944-1946) به عنوان وزیر امور اجتماعی انتخاب شده است .

وزارت دادگستری عراق

( از ۱۹۴۶م. )
او در سه کابینه ارشد العمری(1946) ، فراحم الپاچه چی (1946-1948)و سر انجام نوری السعید(1949) به عنوان وزیر دادکستری انتخاب شد .

نماینده

رئیس

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۴۴/۱۲/۲۰م. تا ۱۹۴۶/۰۶م. )


حوادث مهم زندگی


تبعید به

کشور ایران

( از ۱۹۲۲م. )
او در سال 1922 و پس از اشغال عراق توسط بریتانیا به جزیره هنگام ایران تبعید شد.توضیحات بیشتر:
او یکی از پیشگامان در حرکت ملی در عراق بوده است . موسس مدرسه الحسینیه الاهلیه .

done in 0.0548 seconds