آخرین ویرایش : August 26, 2012

باسل الکبیسی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


تکمیل تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در اعظمیه بغداد .

کشور لبنان


او بخشی از تحصیلات دانشگاهی خود را در لبنان گذراند .

کشور کانادا


دریافت مدرک دکترا از کانادا .


مناصب و مشاغل


سردبیر


گرایشات


عضو

جبهه ملی آزادسازی فلسطین


باسل الکبیسی به شاخه خارجی جبهه ملی فلسطین پیوست .


تاریخ درگذشت ۱۹۷۳/۰۴/۰۶م.
محل تولد شهر بغداد
محل درگذشت شهر پاریس
در 6 آوریل 1973 در پاریس توسط عوامل موساد ترور شد .
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • باسل الکبیسی یکی از فعالین مخالف نظام عبدالکریم قاسم بود.
  • او یکی از فرماندهان حرکت ملی عرب در عراق سپس جبهه ملی به منظور آزادسازی فلسطین بود . باسل الکبیسی مشارکت و تلاش در تاسیس حرکت ملی گرایان عرب در عراق (حرکه القومیین العرب فی العراق) داشت .

done in 0.0532 seconds