آخرین ویرایش : September 2, 2012

یحیی خان مشیرالدوله

تحصیلات


محل تحصیل

کشور فرانسه

( از ۱۲۶۵ه.ق. تا ۱۲۷۲ه.ق. )
یحیی خان به همراه برادرش برای تحصیل به فرانسه رفت. میرزا حسین خان به زودی بازگشت، اما یحیی خان در پاریس به تحصیل ادامه داد.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۳ه.ق. تا ۱۳۰۴ه.ق. )
در سال ۱۳۰۱ ه.ق، ناصرالدین شاه، یحیی خان مشیرالدوله را برای تبریک جشن بلوغ ولیعهد روسیه، یعنی نیکلای دوم فرزند الکساندر سوم، با تشریفات تمام به دربار پطرزبورگ فرستاد. در همین سفر بود که یحیی خان مشیرالدوله به لقب جناب اشرف نیز ملقب گردید. یحیی خان مشیرالدوله در روز اول جمادی‌الاول سال ۱۳۰۳ ه.ق به عنوان وزیر خارجه ایران منصوب گردید و این سمت را تا روز چهارشنبه ۱۱ ذیقعده سال ۱۳۰۴ ه.ق عهده دار بود. در انتصاب وی که سیاستمداری روسوفیل بود، روسها نقش عمده ایفا نمودند. در پیش‌آمد و موضوع‌ سردار ایوب‌خان‌ افغانی‌ از کار معزول‌ شد.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)


ناصرالدین شاه قاجار در جمادی‌الثانی سال ۱۲۹۹ ه.ق، لقب مشیرالدوله را به یحیی خان اعطا کرد و وی را به عنوان وزیرعدلیه منصوب نمود که تا 1303 ه.ق در این منصب بود. وی در سال ۱۳۰۶ ه.ق، مجدداً به وزارت عدلیه رسید و این بار وزارت تجارت هم ضمیمهٔ شغل او بود.

حاکم

منطقه یزد

( ۱۲۹۱ه.ق. )

منطقه فارس

( ۱۲۹۲ه.ق. )

منطقه مازندران

( از ۱۲۹۴ه.ق. تا ۱۲۹۵ه.ق. )

منطقه اراک

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۸۹ه.ق. )
به حکومت عراق و کمره منصوب شد و مدتی بعد حکومت لرستان و خوزستان نیز، ضمیمه حکومتش گردید.

عضو

دارالشورای کبری (دوره قاجار)


پس از رسیدن برادرش (سپهسالار) به صدارت، به تهران احضار و به وزارت مخصوص و عضویت دارالشورای کبری و نظامت آن تعیین شد.


روابط خانوادگی


نام همسر

ملک زاده خانم عزت الدوله


یحیی خان مشیرالدوله همسر چهارم عزت الدوله بود .

نام پدر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۲۴۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۲۰۲۳ه.ق.
محل تولد منطقه قزوین
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر مشهد
در کنار قبر برادرش میرزا حسین خان سپهسالار

توضیحات بیشتر:

در سال 1272ه.ق به سمت مترجمی به خدمت وزارت خارجه درآمد. سپس به نیابت سفارت پطرزبورگ تعیین شد. یکسال بعد در منصب آجودان میرزا آقاخان نوری و پس از عزل او در سال  1275ه.ق، به سمت آجودان مخصوص و مترجم حضور ناصرالدین شاه خدمت کرد. وی در سال 1276ق، به عنوان مأمور مخصوص به عثمانی سفر کرد و در استانبول نشان خاص شاه ایران را تقدیم سلطان عثمانی نمود و یک سال بعد در مراجعت نیز نشان هایی از جانب سلطان عبدالمجید عثمانی برای شاهزادگان و اعیان دولت ایران آورد. یحیی خان از همراهان ناصرالدین شاه در سفر خراسان (1284ه.ق) بود و در همین سال با خواهر شاه ازدواج کرد و ملقب به «معتمدالملک» گردید.

در سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا به همراه برادرش ملتزم رکاب شاه بود ولی در سال 1295 ه.ق در غیاب برادرش ــ که همراه با ناصرالدین شاه به سفر اروپا رفته بود ــ کفالت وزارت خارجه و سپهسالاری قشون را برعهده گرفت. در سال 1295 ه.ق وزیر ابنیه (بنایی) شد و پس از درگذشت برادرش، میرزا حسین خان ــ به «مشیرالدوله» ملقب گردید.لقب قبلی او (معتمدالملک) به پسرش میرزا حسین خان داده شد.


done in 0.0664 seconds