آخرین ویرایش : September 2, 2012

عقیل عدنان صالح کفاجی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بصره عراق

( تا ۱۹۸۹م. )
دریافت لیسانس از دانشگاه بصره.

دانشگاه کوفه عراق


فوق لیسانس بیوشیمی از دانشگاه کوفه.

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۹۶م. )
دریافت دکتری از دانشگاه بغداد .


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قادسیه عراق

( از ۲۰۰۶م. )
دانشیار در دانشگاه قادسیه از سال 2006 .


تاریخ تولد ۱۹۳۵م.
محل تولد شهر دیوانیه
ملیت کشور عراق

done in 0.0262 seconds