آخرین ویرایش : September 8, 2012

آرسین کیدور

مناصب و مشاغل


کنسول

سفارت عراق در شوروی

( از ۱۹۲۰/۱۲م. )
کنسول در جمهوری ارمنستان که استقلال آن در سال 1918 اعلام شد و سپس با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی به عنوان کنسول در شوروی انتخاب شد .

مدرس

مراکز آموزشی


معلم تاریخ در مدرسه السلطانیه در بغداد .


گرایشات


عضو

حزب الهشناق در عراق


پیوستن به جناح چپ حزب الهشناق .


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور عراق
قومیت ارمنی
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
اولین ناشر یا تبلیغ کننده افکار کمونیستی در عراق . او از طرف حکومت ترکیه به دلیل طراحی عملیات ترور سیاسی تحت تعقیب بوده است . مترجم زبان روسی در ارتش بریتانیا بوده است . حنابطاطو او را پدر معنوی کمونیست معروف عراق حسین الرحال برشمرده است .

done in 0.0249 seconds