آخرین ویرایش : September 3, 2012

میرزا کاظم خان نوری نظام الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( تا ۱۲۷۵ه.ق. )
در زمان صدارت پدرش، آقا خان نوری به وزارت دفتر استیفا (وزارت مالیه) تعیین شد.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۹۱ه.ق. )
در سال 1291 ه.ق وزارت عدلیه را عهده دار شد. در 1293 ه.ق بار دیگر تصدی وزارت عدلیه را به دست آورد.

عضو

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۸ه.ق. )
به وساطت میرزا حسین خان مشیرالدوله، به عضویت دارالشورا درآمد.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

منطقه یزد

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۸۱ه.ق. )
پس از عزل پدرش ــ میرزا نصرالله آقا خان نوری ــ به همراه او تبعید شد و در سال 1281، پس از فوت صدراعظم، به تهران بازگشت.


روابط خانوادگی


نام همسر

ملک زاده خانم عزت الدوله


پس از عزل امیر کبیر و قتل وی، عزت الدوله که هنوز در مرگ شوهر سیاهپوش بود، به فرمان مادر (مهدعلیا)، با میرزا کاظم خان (پسر میرزا آقاخان نوری) ازدواج کرد. این دومین ازدواج عزت الدوله بود .

نام پدر

نام پسر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۲۲۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۷ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1265ق در دستگاه استیفا، به سمت مستوفی گری منصوب و در 1267 ه.ق به لقب «نظام الملک» ملقب گردید. پس از نیابت پدرش ــ میرزا نصرالله آقا خان نوری صدراعظم ــ به وزارت دفتر استیفا (وزارت مالیه) تعیین شد.
  • سومین ولیعهد ناصرالدین شاه امیرقاسم خان پسر جیران خانم (فروغ‌السلطنه) سوگلی شاه بود. میرزا کاظم خان نظام‌الملک که مقام نیابت صدرات را داشت با حفظ سمت به پیشکاری او تعیین شد. میرزا قاسم در سن پنج سالگی درگذشت.
  • با عزل پدرش، مغضوب و تبعید شد و سالها شغلی به او ارجاع نشد. در 1288 ه.ق همزمان با عضویت در دارالشورای دولتی به ریاست دفتر استیفا تعیین شد. 1291ق تصدی وزارت عدلیه، تصدی مجدد وزارت عدلیه 1293، تصدی وزارت لشکر (رئیس دارایی ارتش) به توصیه کامران میرزا نایب السلطنه 1299 از دیگر مشاغل وی به شمار می رود.
  • اقاخان نوری عمارت نظامیه را برای فرزند ارشدش، نظام الملک ساخت که به لقب او نظامیه خوانده شد و تابلوهای نقاشی معروفی داشت. عمارت نظامیه خانه شهری کاظم خان بوده که پس از او در دست همسرش بود تا فوت ایشان که توسط وراث به فروش رفت و تبدیل به رستوران لقانطه شد. اکنون بخش کوچکی از باغ نظامیه باقی مانده است.

done in 0.0323 seconds