آخرین ویرایش : September 3, 2012

اشرف فخرالدوله

مناصب و مشاغل


موسس

مسجد فخرالدوله تهران

( ۱۳۲۸ه.ش. )

بنای مسجد به دست حاج میرزا علی‌خان امین‌الدوله در سال ۱۳۲۴ آغاز شده است و ۴ سال به طول انجامیده است. این بنا در سال ۱۳۲۸ به همت بانو اشرف‌الملوک فخرالدوله و روبروی خانه او به اتمام رسید.


روابط خانوادگی


نام همسر

محسن خان امین الدوله


محسن خان پس از جدا شدن از دختر محسن خان مشیر الدوله با فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه ازدواج کرد.

نام پدر

نام پسر

نام مادر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالحسین میرزا فرمانفرما


فخرالدوله خواهرزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود.

محمد مصدق


فخرالدوله دختر خاله محمد مصدق بود. نجم‏السلطنه مادر محمد مصدق و خاله فخرالدوله، پیش از اینکه اشرف الملوک با امین الدوله ازدواج کند، او را برای پسر خود محمد مصدق خواستگاری کرده بود.

میرزا علی خان امین الدوله


فخرالدوله همسر پسر امین الدوله بود.

ملک تاج نجم السلطنه


فخرالدوله خواهرزاده نجم السلطنه بود. نجم السلطنه از دوران کودکی اشرف الملوک وی را برا پسرش (محمد مصدق) خواستگاری کرده بود. ولی علی خان امین­ الدوله صدراعظم وقت پیشدستی کرد و او را برای پسر خود(محسن­ خان) گرفت؛ زیرا وصلت با دختر شاه را برای حفظ موقعیت سیاسی خود لازم می­ دانست.


سایر موارد


شاهزاده


اشرف فخرالدوله

تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۴/۱۰ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر تهران
او در دی ماه ۱۳۳۴ در سن هفتاد و سه سالگی براثر سکته قلبی درگذشت.
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری

توضیحات بیشتر:

فخرالدوله مؤسس نخستین مؤسسه تاکسیرانی در تهران بود. فخرالدوله در اواخر عمر براثر از دست دادن پسرش حسین امینی، دچار اندوه فراوان شده بود. در آخرین سفرش به عتبات آرامگاهی در نجف خریداری کرده بود، اما مدتی پیش از فوتش به اطرافیان گفت او را گورستان ابن بابویه در ری در کنار مزار پسرش به خاک سپارند.


done in 0.0625 seconds