آخرین ویرایش : September 3, 2012

احمد قوام

معروف به : قوام السلطنه

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجار

( از ۱۳۰۰/۰۳ه.ش. تا ۱۳۰۰/۱۱ه.ش. )
پس از سقوط کابینه سیاه سیدضیاء، در خرداد سال 1300 ه.ش به قدرت رسید و مجلس دوره چهارم را بازگشایی کرد. در همین کابینه برای جلوگیری از تندروی های سردار سپه، مصدق را به وزارت مالیه منصوب کرد و خود عهده دار وزارت داخله بود.

حکومت قاجار

( از ۱۳۰۱/۰۳ه.ش. تا ۱۳۰۱/۱۱ه.ش. )
در 1301 ه.ش بعد از مشیرالدوله رئیس الوزرا شد. در این دوره، مورد تایید مدرس و اصلاح طلبان بود. قوام لایحه تشکیل بانک ملی و استخدام مستشاران آمریکایی را برای امور مالی تقدیم مجلس کرد. پس از هفت ماه جای خود را به مستوفی داد.

حکومت پهلوی

( از ۱۳۲۱/۰۵ه.ش. تا ۱۳۲۱/۱۱ه.ش. )

حکومت پهلوی

( از ۱۳۲۴ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )
پس از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای نظامی متفقین از ایران خارج شدند اما شوروی در انجام این امر تعلل می کرد. قوام در دوران نخست وزیری خود به مسکو سفر کرد و با وعده تصویب امتیاز نفت شمال به سود شوروی در مجلس پانزدهم توانست استالین را به خروج نیروهای ارتش سرخ راضی کند. دولت پیشه‌ وری در تبریز و قاضی محمد در مهاباد، مجبور به مذاکره با دولت مرکزی ایران شدند، هر چند ارتش با استقرار در این استان ها فرقه دموکرات را قلع و قمع کرد. قوام انتخابات مجلس پانزدهم را با راهیابی طرفدارانش به مجلس به انجام رساند اما تضعیف همه جانبه قوام از سوی دربار و ارتش و نیروهای سیاسی باعث سقوط دولت او شد.

حکومت پهلوی

( از ۱۳۳۱/۰۴/۲۵ه.ش. تا ۱۳۳۱/۰۵/۰۱ه.ش. )
در 25 تیر ماه 1331ش، پس از استعفای دکتر محمد مصدق از نخست وزیری، قوام به این سمت منصوب شد، در تظاهرات و اعتراض عمومی در 30 تیرماه، چند نفر کشته شدند و قوام مجبور به استعفا گردید و دکتر مصدق مجددا بنا به درخواست مردم نخست وزیر شد.

وزیر

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۸۹ه.ش. )
در مرداد 1289 ه.ش در کابینه اول مستوفی الممالک، وزارت جنگ را احراز کرد. قوام السلطنه در این سمت توانست لایحه خلع سلاح مجاهدین را از تصویب مجلس بگذراند همچنین از خودسری های بختیاری ها و سایر مجاهدین جلوگیری کند. قوام در همین سمت قیمتی برای سلاح مردم تعیین کرد و با قیمتی مناسب آن ها را خرید و تحویل انبار مهمات وزارت جنگ داد.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۹۰ه.ش. )
در 1290 ه.ش در کابینه دوم محمد ولی خان سپهدار تنکابنی به وزارت عدلیه منصوب شد.

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۹۰ه.ش. )
در مرداد سال 1290 ه.ش در کابینه صمصام السلطنه به وزارت داخله رسید و در هر سه ترمیم کابینه در وزارت داخله باقی ماند.

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( ۱۲۹۱ه.ش. )
در 1291 ه.ش در کابینه محمد علی خان علاء السلطنه وزارت مالیه را عهده دار گردید.

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۹۶ه.ش. )
در 1296 ه.ش در نخست وزیری علاء السلطنه وزیر داخله شد. در کابینه عین الدوله همچنان مقام وزارت داخله را حفظ کرد.

حاکم

منطقه خراسان

( از ۱۲۹۷ه.ش. تا ۱۲۹۹ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا علی خان امین الدوله


امین الدوله دایی احمد قوام بود.

محمد حسن خان قاجار دولو حاجب الدوله


وی پدر همسر احمد قوام بود.


احمد قوام

تاریخ تولد ۱۲۵۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم
در آرامگاه خانوادگی

توضیحات بیشتر:
  • قوام تحصیلات مقدماتی را به اتفاق برادرش حسن وثوق نزد آموزگاران خصوصی سپری کرد، سپس در زمینه ادبیات فارسی و صرف و نحو عربی، عروض و قافیه و معانی بیان و ریاضیات قدیم ادامه تحصیل داد و مدتی نیز در مدرسه مروی به آموزش فلسفه و حکمت اشتغال ورزید. تلاش او در حسن خط موجب شد که در شمار خطاطان درجة اول قرار گیرد.  
  • معتمدالسلطنه شمه‌ای از تحصیلات و نمونه‌ای از خط او را نزد ناصرالدین شاه برد و برای فرزند خود تقاضای شغل و لقب کرد. شاه او را جزء پیشخدمتان مخصوص قرار داد و به «دبیر حضور» ملقب کرد. فرمان مشروطیت ایران، که به امضای مظفرالدین شاه، به قلم قوام است.
  • در سال 1314 ق. میرزا علی خان امین الدوله دائی او، به عنوان پیشکار ولیعهد، به آذربایجان رفت و میرزا احمد دبیر حضور را نیز به عنوان منشی و رئیس دفتر مخصوص با خود به مأموریت برد. چند ماهی پس از این مأموریت، امین الدوله به تهران احضار شد و به جای میرزا علی اصغر خان امین السلطان به صدرات رسید و قوام، منشی و رئیس دفتر او شد.
  • در مدت صدارت سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله (24-1321)با لقب "دبیر حضوری"، منشی او بود.
  • قوام در 1324ق. پس از فوت نریمان خان قوام السلطنه  وزیر مختار ایران در اتریش، با اهدای 25 هزار اشرفی، از شاه لقب قوام السلطنه را گرفت. در 1287ش پس از فتح تهران معاون وزارت کشور شد و پس از ان چند بار به نخست وزیری رسید.
  • قوام در 1302 ه.ش ظاهرا به جرم توطئه ای علیه رضاخان وزیر جنگ، تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی توقیف بود تا در اثر وساطت عده ای، از زندان آزاد و رهسپار اروپا گردید و سال ها به صورت انزوا و تبعید در اروپا به سر برد تا اینکه در اثر وساطت وثوق الدوله و فروغی، به تهران آمد و دور از کارهای سیاسی به کشاورزی در لاهیجان مشغول بود.
  • پس از شهریور 1320 دوبار به نخست وزیری رسید اما به دلیل اختلاف با محمدرضاشاه بار دیگر به اروپا رفت.
  • در اوایل سال 1329 ه.ش به تهران بازگشت و غالبا در بستر بیماری بود. در تیرماه 1334 ه.ش در سن 82 سالگی درگذشت.
  • خانه قوام السلطنه در خیابان سی تیر تهران در حال حاضر موزه ای است که تاریخ سفال و شیشه در ایران را روایت می کند. این خانه اگرچه با تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی ساخته و پله های آن به سبک روسی طراحی شده اند اما در جای جای آن، هنر استادکاران ایرانی به چشم می خورد.

done in 0.0796 seconds