آخرین ویرایش : September 4, 2012

میرزا احمد خان مشیرالسلطنه

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجار

( از ۱۲۸۶/۰۶/۱۷ه.ش. تا ۱۲۸۶/۰۸/۰۵ه.ش. )
در 21 رجب 1325 هـ. ق اتابک کشته شد و برای تعیین جانشین وی بین محمدعلی میرزا و مجلس اختلاف نظر حاصل شد. مجلس تمایل به ناصرالملک وزیر دارائی کابینه قبل داشت، ولی محمد علی میرزا مایل به زمامداری مشیرالسلطنه بود. سرانجام شاه پیروز شد و فرمان نخست‌وزیری به نام مشیرالسلطنه صادر گردید و او کابینه خود را در 16 شهریور ماه 1286 ش به مجلس معرفی کرد. در این کابینه وزارت داخله را خود برعهده گرفت ولی تحریکاتی از طرف بعضی از نمایندگان مجلس به عمل می‌آمد و با در نظر گرفتن این نکته که محمدعلی شاه قصد آشتی و سازش با مشروطه و مجلس را داشت، مشیرالسلطنه را وادار به استعفا نمود و به جای او ناصرالملک همدانی به ریاست دولت رسید.

حکومت قاجار

( از ۱۲۸۷/۰۳ه.ش. تا ۱۲۸۸/۰۲ه.ش. )
پس از نظام السلطنه، مشیرالسلطنه بلافاصله نخست‌وزیر و کابینه خود را تشکیل داد و وزارت داخله را نیز عهده‌دار شد و در تهران حکومت نظامی برقرار گردید. حادثه به توپ بستن مجلس و تشکیل محکمه باغشاه و اعدام عده‌ای از مشروطه‌خواهان در این دوره صورت گرفت. دوران یازده ماههٔ صدارت مشیرالسلطنه در تاریخ مشروطیت ایران به استبداد صغیر تعبیر شده‌است.

وزیر

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)


در زمان سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ وزیر داخله بود.

حاکم

منطقه گیلان

( ۱۳۰۲ه.ق. )
در سال 1302 ه.ق میرزا احمد خان مشیرالسلطنه با پرداخت سی هزار تومان پیشکشی به حکومت گیلان و طوالش رفت و مدت یکسال در آنجا باقی ماند و از این رهگذر سود قابل توجهی بدست آورد.

منطقه گیلان

( از ۲۰۲۲ه.ق. تا ۱۳۱۲ه.ق. )
احمد مشیرالسلطنه در سال 1309 ه.ق دوباره از طرف کامران میرزا نایب السلطنه که حکومت مرکزی با وی بود، به حکومت گیلان رفت و مدت سه سال در آن جایگاه باقی ماند.

موسس

مسجد مشیر السلطنه


مشیرالسلطنه مدرسه و مسجدی در خیابان مولوی ساخت که هم‌اکنون پابرجاست و موقوفاتی نیز برای آن اختصاص داده شده‌است.

رئیس

ضرابخانه (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۴ه.ق. تا ۱۳۲۱ه.ش. )
مشیرالسلطنه به فرمان مظفرالدین شاه عهده دار وزارت خزانه و ریاست ضرابخانه شد و با روابطی که با اتابک داشت در کار خزانه استقلال کامل پیدا کرد. وزارت خزانه او تا دوران صدرات عین‌الدوله طول کشید.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

منطقه خراسان


اختلاف و دعوای عین‌الدوله (صدراعظم) و مشیرالسلطنه بالا گرفت؛ صدراعظم پیروز شد و مشیرالسلطنه به عنوان تبعید به خراسان اعزام شد. پس از استعفای عین الدوله و تبعید وی به فریمان خراسان، مشیرالسلطنه به تهران بازگشت ولی شغلی نپذیرفت و یا به وی پیشنهاد نشد.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد علی خان قوام الدوله تفرشی


قوام الدوله برادر همسر مشیرالسلطنه بود.

ابوالحسن خان پیرنیا معاضدالسلطنه


مشیرالسلطنه پدر همسر ابوالحسن خان پیرنیا بود.


میرزا احمد خان مشیرالسلطنه

تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۷ه.ق.
محل تولد شهر آمل
ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت معصومه (س)
در صحن نو

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1270ق در دستگاه میرزا صادق قائم مقام، پیشکار آذربایجان، به خدمت پرداخت و در 1275 ه.ق منشی باشی عزیز خان مکری، پیشکار بهرام میرزا معزالدوله (والی آذربایجان) شد. وی در سال 1278 ه.ق پس از آنکه عزیزخان پیشکار ولیعهد گردید؛ در سمت پیشین خود ابقا گشت.
  • در 1284 ه.ق منشی باشی مظفرالدین میرزا ولیعهد شد و مدت کمی نیز پیشکاری او را داشت. در سال 1300 ه.ق ملقب به «مشیرالسلطنه» شد.
  • در سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ، مشیرالسلطنه دارای سه شغل مهم بود که عبارت بودند از: وزارت خزانه، وزارت داخله و رئیس شورای سلطنتی. چند ماه پس از بازگشت مظفرالدین شاه از اروپا بین عین‌الدوله صدراعظم و مشیرالسلطنه اختلاف نظر ایجاد شدکه به تبعید مشیرالسلطنه انجامید. پس از مشروطه وزیر و نخست وزیر شد.
  • پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت، میرزا احمد خان به سفارت عثمانی پناهنده شد. مدتی بعد با پرداخت شصت هزار تومان، آزاد گشت و از آن پس عزلت اختیار کرد. در سال 1329 ه.ق توسط چند مجاهد به گلوله بسته شد اما این ترور نافرجام ماند.

done in 0.0605 seconds