آخرین ویرایش : September 4, 2012

تومان آغا گرجی فروغ‌الدوله

معروف به : ملکه ایران

مناصب و مشاغل


عضو


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


ملکه ایران در زمان انقلاب مشروطه شخصاً وقایعی را که در تهران روی می‌داد به نگارش در آورده و برای همسرش ظهیرالدوله که در رشت بود ارسال می‌نمود. از جمله وقایعی که در یکی از نامه‌های خود شرح داده است  به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه و دستگیری عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی به سر برهنه و بردن آن‌ها به باغ شاه است. 


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

نام دختر


تاریخ تولد ۱۲۷۹ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:

• تومان‌ آغا و توران آغا فخرالدوله خواهر بزرگتر تنی اش پس از فوت مادرشان تحت سرپرستی تاج الدوله  یکی دیگر از زنهای شاه قرارگرفتند و در نزد شاه بسیار عزیز بودند.

• فروغ الدوله و ظهیرالدوله سه پسر و چهار دختر داشتند که آنها نیز چون پدر و مادر خود  هنرمند و شاعر بودند. عزیزالملوک بعد از آنکه مادرش به ملکه ایران معروف شد به فروغ‌الدوله ملقب گردید. محمدناصر ظهیرالسلطان نقاش و از مشروطه خواهان بنام شد. ولیۀ صفا فروغ الملوک راه پدر را رفت او نیزمانند مادر و برادرش نقاشی قابل بود. ملک والملوک، ملکه آفاق و دو پسر به نامهای ناصرقلی مظفرالدوله و ناصرعلی در جوانی و کودکی فوت کردند.

• در لابه لای مجموعه نامه‌هایی که درکتب مختلف در رابطه با اسناد ظهیرالدوله چاپ شده است نوشته های ملکه ایران بسیار به چشم می خورد که همگی آنها بیانگر تسلط این زن بر مسائل خانوادگی، اجتماعی و سیاسی اش می باشد .

• فروغ‌الدوله از زنان با سواد و هنرمند دربار ناصری بود. شعرمی سرود وتخلصش بنا به شهرت همسرش صفا بود.


done in 0.054 seconds