از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۸۷ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

مدرسه صنایع که به دست کمال الملک احداث شده بود مقدمه تأسیس هنرکده دانشگاه تهران در سال 1319 شد، که از سال 1328 «دانشکده هنرهای زیبا» نامیده شد. 1287- پیشنهاد تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه به دولت. 1288- تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه و آموزش شاگردان زبده.

done in 0.0694 seconds