آخرین ویرایش : September 8, 2012

رشید عالی گیلانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۰۸م. )
فارغ التحصیل مدرسه حقوق بغداد.


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۴۰/۰۴م. تا ۱۹۴۱/۰۱/۳۱م. )
بعد از استعفای نوری السعید در 31 مارس 1940 او به نایب السلطنه عبدآلاله پیشنهاد یک کابینه ائتلافی به رهبری خود را داد که به نام کابینه ائتلاف وطنی نامیده شد که بیشتر وزرای آن در دسامبر 1940 استعفا کردند به استثناء رووف البحرانی وزیر امور اجتماعی ، در نهایت در 31 ژانویه 1941 نایب السلطنه استعفای او را قبول کرد .

وزیر

وزارت دادگستری عراق


وزیر دادگستری در کابینه عبدالرحمن النقیب.

وزارت کشور عراق


وزیر کشور در حکومت عبدالمحسن السعدون.

وزارت کشور عراق


وزیر کشور در دولت جعفر عسگری.

رئیس

قاضی

دستگاه قضایی عراق


قاضی در محکمه تجدید نظر 1921 .


حوادث مهم زندگی


رهبر

انقلاب رشید عالی گیلانی1941


در 3 آوریل 1941 او حکومت دفاع ملی را در تقابل با نایب السلطنه و بریتانیایی ها تشکیل داد ، این دولت با درگیری به عمل آمده و اقدام نظامی بریتانیا ساقط شد و ابتدا رشید عالی به آلمان و سپس به ترتیب سویس ، عربستان ، مصر و سوریه تبعید شد و سرانجام در دسامبر 1958 به اعدام محکوم شد که با یک درجه تخفیف به زندان رفت ، سه سال بعد در دسامبر 1961 از عراق به بیروت رفت .

زندانی

زندان های عراق

( از ۱۹۵۸/۱۲م. تا ۱۹۶۱م. )
او در دسامبر 1958 به اعدام محکوم شد که با یک درجه تخفیف به زندان رفت ، سه سال بعد در 1961 از عراق به بیروت رفت .

تبعید به


سایر موارد


مرتبط با

ملک فیصل اول


منشی مخصوص ملک فیصل اول .


تاریخ تولد ۱۸۹۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۵م.
محل تولد شهر بعقوبه
محل درگذشت شهر بیروت
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
در خلال جنگ جهانی اول ، وکیل مدیر اوقاف در بغداد بود.

done in 0.0634 seconds