آخرین ویرایش : September 14, 2012

حبیب الله خان ساعدالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه استرآباد

( از ۱۲۹۸ه.ق. تا ۱۳۰۳ه.ق. )
در سال 1298ﻫ.ق حکومت استرآباد به او واگذارشد و مدت پنج سال در این منطقه بود. درسال 1303ﻫ.ق به اشاره روس ها معزول شد و سهام الدوله شادلو بجنوردی حاکم آنجا شد.

منطقه اراک

( از ۱۳۱۰ه.ق. تا ۱۳۱۱ه.ق. )
درسال 1310ﻫ.ق حکومت منطقه اراک (عراق) به او واگذارشد ولی یک سال بعد در 24شوال 1311ﻫ.ق استعفای خود را از این منطقه تقدیم شاه کرد و عمادالدوله جانشین او شد.

امیر تومان

نیروهای نظامی قاجار

( ۲۰۲۲ه.ق. )
در سال 1280ﻫ.ق حبیب الله خان به درجه سرتیپی رسید و در سال بعد یکی از فرماندهان لشکری بود که برای سرکوبی طوایف تراکمه یموت کوکلان راهی استرآباد شد٬این لشکرکشی با موفقیت همراه بود. مهارت او در تیراندازی باعث شهرتش بود.
عمده ترین کار نظامی ساعدالدوله، سرکوب شورش سید عالمگیر در کلاردشت به سال 1309 ه.ق بود. ساعدالدوله درمرزن آباد٬ از روستاهای کلاردشت، از سید تقاضا کرد خود را تسلیم نماید اما او امتناع کرد. در جنگی که بین طرفین رخ داد٬ سید شکست خورد و دستگیر گردید و یارانش کشته و متواری شدند. ساعدالدوله پس از پیروزی در این جنگ با سروصدایی زیاد به همراه اسرایی که داشت وارد تهران شد و ناصرالدین شاه که از شر فتنه بزرگی خلاصی یافته بود٬ به او درجه امیرتومانی یا سرداری اعطا کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر


تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

توضیحات بیشتر:
  • حبیب الله خان همچون پدرش حکومت محال ثلاث(تنکابن٬کجور و کلاردشت)را به دست آورد.او توانست خود را بیشتر به دربار قاجاری نزدیک کند و با استفاده از نفوذ خود املاک و اراضی بیشتری را به تملک درآورد به طوری که این خاندان در زمان او به یکی از بزرگترین ملاکین منطقه تبدیل شد. ده حبیب آباد را در املاک خود در کنار دریا ساخت.
  • حبیب الله خان در سال 1280ﻫ.ق به درجه سرتیپی رسید و در 1286ﻫ.ق لقب ساعدالدوله گرفت. در سال 1298ﻫ.ق به حکومت استرآباد رسید.
  • در سال 1309 ه.ق مامور سرکوب شورش سید عالمگیر در کلاردشت شد، حبیب الله خان و لشکرش در این منطقه دست به کشتار مخالفان زدند؛ به طوری که ساعدالدوله بعدها مفتخر بود که هزار نفر را کشته است. ناصرالدین شاه پس از این موفقیت به او درجه امیرتومانی یا سرداری اعطا کرد.
  • او در سال های پایانی به علت پیری چندان حضوری در حوادث از جمله جریان مشروطیت نداشت و بیشتر کار در اختیار فرزندش محمدولی خان بود. بالاخره در سال1326ﻫ.ق در همان روز که پسرش سپهسالار همراه اتابک وارد تهران شد٬ فوت نمود./ف.م

done in 0.2114 seconds