آخرین ویرایش : September 15, 2012

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( ۱۲۹۶ه.ش. )
در کابینه میرزا حسن­ خان مستوفی ­الممالک به وزارت مالیه رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

غلامرضا خان هدایت مخبرالدوله


مخبرالملک عموی غلامرضا خان بود.

حسنعلی کمال هدایت


مخبرالملک عموی حسنعلی خان بود.

مصطفی­ قلی کمال هدایت


مخبرالملک عموی مصطفی قلی خان بود.

علیقلی هدایت


مخبرالملک عموی علیقلی هدایت بود.

جعفر قلی خان هدایت نیرالملک


نیرالملک عموی مخبرالملک بود.

رضا قلی خان هدایت نیرالملک


نیرالملک پسرعموی مخبرالملک بود.

هدایت قلی­ خان هدایت


هدایت قلی خان پسرعموی مخبرالملک بود.

کریم هدایت


کریم هدایت پسرعموی مخبرالملک است.


تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در سال 1315ق پس از فوت پدر لقبش به حسنقلی خان، برادر کوچکتر رسید و لقب برادر، مخبرالملک به محمدقلی خان اعطا شد. قبل از مشروطیت شغل دولتی نداشت و اولین باری که مجلس شورای ملی تشکیل شد در تهران از طرف تجار وکیل گردید امّا نپذیرفت. پس از به توپ بستن مجلس در 1326(ه.ق) شغلی نداشت. در سال 1327(ه.ق) رییس ضرابخانه شد. نامزد وزارت دارایی شد ولی باز هم قبول نکرد. در 1336(ه.ق) در کابینه میرزا حسن­ خان مستوفی ­الممالک به وزارت مالیه رسید.


done in 0.0567 seconds