آخرین ویرایش : September 15, 2012

غلامرضا خان هدایت مخبرالدوله

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


حاکم


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علیقلی هدایت


پسرعموی یکدیگرند.

مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله


مرتضی قلی خان عموی غلامرضا خان بود.

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


مخبرالسلطنه عموی غلامرضا خان بود.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


مخبرالملک عموی غلامرضا خان بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۹ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پس از بازگشت ازتحصیل در اروپا، طبق سنت خانوادگی وارد خدمت در وزارت پست و تلگراف شد. بعد از فوت پدر در 1332­(ه.ق) از طرف احمدشاه مخبرالدوله لقب گرفت و به معاونت وزارت پست و تلگراف منصوب شد. چندی هم کفالت وزارتخانه به او رسید. در اوایل سلطنت رضاشاه به وزارت داخله منتقل شد و مدتی فرماندار بوشهر و همدان بود.


done in 0.0589 seconds