آخرین ویرایش : September 15, 2012

حسنعلی کمال هدایت

معروف به : نصرالملک

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس


تحصیلات حقوق


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دادگستری ایران

( ۱۳۲۴ه.ش. )
وزیر دادگستری در کابینه صدر الاشراف

وزارت پیشه و هنر

( ۱۳۲۳ه.ش. )
در کابینه بیات

وزارت پست و تلگراف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۲۰/۱۲ه.ش. تا ۱۳۲۱ه.ش. )
در ترمیم کابینه محمدعلی فروغی در اسفند 1320 ه.ش وزیر پست و تلگراف شد.

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( ۱۳۰۱ه.ش. )
وزیر مالیه در کابینه مستوفی الممالک

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( ۱۲۹۹ه.ش. )
در کابینه فتح الله اکبر سپهدار اعظم

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( ۱۲۸۷ه.ش. )
وزیر عدلیه در کابینه علاء السلطنه سپس مستوفی الممالک و صمصمام السلطنه به سال 1287 ه.ش و کابینه وثوق الدوله به سال 1299 ه.ش

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)

( ۱۲۹۶ه.ش. )
وزیر در کابینه علاء السلطنه به سال 1296 ه.ش و کابینه مشیرالدوله 1301 ه.ش

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۵/۰۷/۱۴ه.ش. تا ۱۲۹۰/۰۸/۲۲ه.ش. )
منتخب از جانب طبقه اعیان در دوره اول مجلس شورای ملی (13مهر 1285 تا 2تیر 1287) به کار پرداخت. در دوره دوم (24آبان 1288 تا 3دی 1290) نیز از سوی نمایندگان مجلس انتخاب شد.

سفیر

سفارت ایران در افغانستان

( از ۱۳۲۴/۱۲ه.ش. تا ۱۳۲۷/۰۵ه.ش. )

سفارت ایران در واتیکان

( از ۱۳۳۲ه.ش. تا ۱۳۳۵ه.ش. )

وزیر مختار

وابسته

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)


در هنگام تحصیل در پاریس در سفارت ایران نیز خدمت می کرد. مدتی نیز به نیابت از نظرآقا یمین السلطنه کفیل سفارت شد.

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۳۱ه.ش. )
در اولین دوره مجلس سنا


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

غلامعلی خان هدایت مکرم­ الملک


نصرالملک عموی غلامعلی خان هدایت بود.

عبدالله هدایت


حسنعلی خان عموی عبدالله هدایت بود.

علیقلی هدایت


پسرعموی یکدیگرند.

مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله


صنیع الدوله عموی حسنعلی خان بود.

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


مخبرالسلطنه عموی حسنعلی خان بود.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


مخبرالملک عموی حسنعلی خان بود.


حسنعلی کمال هدایت

تاریخ تولد ۱۲۵۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از تحصیل در پاریس به ایران بازگشت و در اولین دوره مجلس، وکیل شد. از طرف احمدشاه ملقب به "نصرالملک" شد. در 1292ه.ش رئیس دفتر کابینه وزرا شد. در دولت های کوتاه مدت مشروطه وزیر پست و تلگراف، عدلیه و فواید عامه شد.
  • پس از 1304 ه.ش حاکم اصفهان، والی فارس و حاکم تهران شد. مدتی ریاست دیوان محاسبات شد. در 1308 ه.ش به وزارت پست و تلگراف منتقل شد.
  • در ترمیم کابینه محمدعلی فروغی در اسفند ۱۳۲۰ ه.ش وزیر پست و تلگراف، در کابینه مرتضی قلی بیات وزیر پیشه و هنر و در کابینه محسن صدر وزیر دادگستری بود./ ف.م

done in 0.0773 seconds