آخرین ویرایش : September 15, 2012

غلامعلی خان هدایت مکرم­ الملک

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حسنعلی کمال هدایت


نصرالملک عموی غلامعلی خان هدایت بود.

مصطفی­ قلی کمال هدایت


فهیم الملک عموی غلامعلی خان هدایت بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

بعد از اتمام تحصیل در دارالفنون به وزارت پست و تلگراف، سپس وزارت داخله و دادگستری رفت.


done in 0.0579 seconds