آخرین ویرایش : September 15, 2012

عیسی هدایت

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهرانمراکز آموزش نظامی


پس از اتمام دارالفنون وارد مدرسه نظام قزاقخانه شد.


مناصب و مشاغل


سرلشگر

ارتش ایران

( از ۱۳۳۷ه.ش. )

سرتیپ

ارتش ایران

( از ۱۳۳۳ه.ش. تا ۱۳۳۷ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حاجی علی رزم آرا


رزم آرا شوهر خواهر (انورالملوک) عیسی هدایت بود.

رضا قلی خان هدایت نیرالملک


نیرالملک عموی عیسی هدایت بود.

کریم هدایت


کریم هدایت عموی عیسی هدایت است.


تاریخ تولد ۱۲۷۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۴ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

وی رییس دادگاه نیز بوده است.


done in 0.0525 seconds