آخرین ویرایش : September 15, 2012

محمود هدایت

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


تحصیلات ابتدایى و متوسطه و عالیه را در مدارس علمیه و دارالفنون

دانشگاه تهران


رشته حقوق


مناصب و مشاغل


فرماندار

منطقه تبریز


در وزارت كشور سمت‏ هایى از قبیل ریاست كارگزینى و فرماندارى تبریز با او بود.

کارمند

وزارت دادگستری ایران

( از ۱۳۰۲ه.ش. )
در سال 1302، وارد وزارت دادگسترى شد. در مشاغلی چون ریاست شعبه‏ دوم دیوان دادرسى دارایى، دادیارى دادسراى تهران، بازپرسى و مستشارى شعبه‏ اول استیناف تهران، ریاست ادارات بازرسى و دفتر وزارتى، دادیارى و مستشارى دیوان عالى كشور، ریاست شعبه‏ پنجم دیوان عالی کشور و ریاست دادگاه عالى تجدید نظر انتظامى قضات خدمت کرد. در حکومت مصدق به مستشاری دیوانعالی کشور مشغول شد.


آثار


نویسنده

کتاب " گلزار جاویدان "

( ۱۳۵۳ه.ش. )
سه جلد، مشتمل بر اشعار و شرح حال شش هزار شاعر پارسى گوى از ایرانى و غیرایرانى


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حاجی علی رزم آرا


رزم آرا شوهر خواهر (انورالملوک) محمود هدایت بود.

فتح الله خان مقدم مراغه ای ظفرالدوله


محمود هدایت در جوانى با دختر فتح‏ الله خان سردار مؤید مراغه‏ اى پیوند زناشوئى بست. صاحب دو پسر شد و همسر وى در میانسالى درگذشت.

رضا قلی خان هدایت نیرالملک


نیرالملک عموی محمود هدایت بود.

کریم هدایت


کریم هدایت عموی محمود هدایت است.

عبدالله هدایت


عبدالله هدایت نوه عموی محمود هدایت بود.


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۲۷۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • قاضی عالی­ رتبه، مترجم، نقاش، شاعر و موسیقیدان. فن موسیقی را به طریق علمی نزد تنی چند از هنرمندان معروف یاد گرفت.
  • در آبان 1334 نیز یک قطعه درجه‏ اول حقوق بشر و در ختم دوران خدمت که 1351 است یک قطعه نشان درجه‏ اول عدالت دریافت کرد.
  • در سال 1331 نیز به دعوت سازمان ملل متحدد چند ماهی در نخست وزیری و شورای دولتی کشور فرانسه به کارآموزی پرداخت.
  • چند کتاب ترجمه کرد از جمله: کتاب " مهاجرت‏ های خارجی و علل و آثار آن در ایران "( انتشار۱۳۶۵ه.ش. )، کتاب " مسافرت به ایران به معیت سفیر کبیر روسیه (موریس فون دوکتزبوئه) "، ( انتشار ۱۳۴۸ه.ش. ) کتاب " مسافرت به ارمنستان و ایران (پی‏یر آمده امیلین پروب ژوبر، منشی السنه شرقی ناپلئون بناپارت) "، کتاب " سفرنامه‏ عبدالکریم در رکاب نادرشاه "، کتاب " کلیات راجع به تاریخ سیاسی اروپا " و ترجمه از عربی  کتاب " شاهنامه‏ ثعالبی نیشابوری "
  • چند منظومه به نام آب حیات و درفش ایران و حقایق عریان از اشعار اوست.

done in 0.0611 seconds