آخرین ویرایش : September 16, 2012

حسین علاء

معروف به : معین الوزراء

تحصیلات


محل تحصیل

شهر لندناز مدرسه حقوق لندن فارغ التحصیل شد.


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پهلوی

( از ۱۳۲۹/۱۲ه.ش. تا ۱۳۳۰/۰۲ه.ش. )
بعد از کشته شدن رزم‌آرا، در اسفند 1329 ه.ش نخست‌وزیر شد تا اردیبهشت 1330 ه.ش که استعفا داد و مصدق به نخست وزیری رسید.

حکومت پهلوی

( از ۱۳۳۳/۰۱ه.ش. تا ۱۳۳۴/۰۱ه.ش. )
پس از برکناری زاهدی در فروردین 1334 ه.ش دوباره نخست‌وزیر شد. علاء در 25 آبان 1334 ه.ش از کوشش فدائیان اسلام برای کشتنش جان به‌در برد که این جریان به دستگیری و اعدام عده‌ای از اعضای فدائیان اسلام از جمله نواب صفوی انجامید. در دوره نخست‌وزیری علاء روابط ایران و شوروی بهبود یافت و شوروی از شاه دعوت کرد. همچنین در همین دوره ایران وارد پیمان بغداد شد.

وزیر

دربار پهلوی

( از ۱۳۳۰ه.ش. تا ۱۳۳۴ه.ش. )
در سال 1316 وزیر دربار رضاشاه شد. سال بعد به مقام رئیس اداره کل تجارت منصوب شد. پس از استعفا از نخست وزیری در اردیبهشت 1330 ه.ش بار دیگر وزیر دربار محمدرضاشاه شد و این مقام را تا سال 1334 ه.ش که بار دیگر نخست وزیر شد، حفظ کرد. پس از استعفا از نخست وزیری بار دیگر وزیر دربار شد.

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۲۴/۱۲ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )
در اسفند 1324 ه.ش به وزارت رسید.

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( ۱۲۹۶ه.ش. )
در کابینه های مستوفی‌الممالک و صمصام‌السلطنه وزیر تجارت و فوائدعامه بود.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
در دوره پنجم مجلس انتخاب شد و همراه با مدرس، تقی‌زاده و مصدق با خلع قاجاریه مخالفت کرد.

سفیر

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا

( از ۱۳۲۴/۰۶ه.ش. تا ۱۳۲۴/۱۰ه.ش. )
در جریان وقایع آذربایجان و شکایت ایران از شوروی به شورای امنیت، به عنوان سفیر ایران در آمریکا فعالیت زیادی کرد.

سفارت ایران در انگلستان

( از ۱۳۱۳ه.ش. تا ۱۳۱۶ه.ش. )

سفارت ایران در فرانسه

( از ۱۳۰۶/۰۶ه.ش. )
همزمان سرپرستی محصلین ایرانی مقیم فرانسه را نیز به عهده داشت.

وزیر مختار

سفارت ایران در آمریکا (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۱ه.ش. تا ۱۳۰۳ه.ش. )

نایب سفارت

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۹/۰۸ه.ش. تا ۱۲۸۴ه.ش. )
در 1279 ه.ش به عنوان وابسته سفارت ایران در لندن مشغول به کار شد و در 1284 ه.ش نایب دوم همین سفارتخانه گشت.

رئیس

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۳ه.ش. )
در دوره چهارم، سناتور انتصابی از شیراز بود اما یکسال بعد درگذشت.

هیات نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس ( 1919م)

( ۱۲۹۸ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

میرزا محمد خان سینکی مجد الملک


مجد الملک پدربزرگ مادری علاء بود.

دارای رابطه خانوادگی با

اسکندر فیروز


حسین علاء پدر همسر اسکندر فیروز است.

ابوالقاسم خان ناصر الملک


حسین علا با تنها دختر ناصرالملک ازدواج کرد.


حسین علاء

تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۳/۰۴/۲۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در دوران تحصیل در لندن به اعتبار پدرش، وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. پس از بازگشت از لندن در سال 1326ق مترجم حضور همایونی در دربار محمدعلی شاه شد.
  • در سفارت ایران در لندن، مادرید و واشنگتن خدمت کرد. دو بار نخست وزیر و چهار بار وزیر دربار شد.
  • در هنگام حادثه 15 خرداد 1342 ه.ش وزیر دربار بود و از برخورد علم در سرکوب مردم و سیاست شاه در قبال خمینی انتقاد کرد و برکنار شد/ ف.م

done in 0.0783 seconds