آخرین ویرایش : December 6, 2011

نوشیروان مصطفی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق

( از ۱۹۷۶م. تا ۱۹۹۲م. )
وی یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه کردستان عراق بوده است.


گرایشات


رئیس

عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق

( از ۱۹۶۰م. تا ۲۰۰۹م. )
وی از اعضای ارشد دفتر سیاسی، دفتر کمیته فرماندهی و کمیته گروه مارکسیستی - لنینیستی کردستان بوده است.


نوشیروان مصطفی

تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نوشیروان مصطفی در سال 1968 مجله رزگاری را به چاپ رساند.

done in 0.0468 seconds