آخرین ویرایش : September 17, 2012

میرزا کریم خان نوری بنان الدوله

مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)


از سال 1308ه.ق محاسب اصطبل توپخانه و برات نویس کل قراسواران بود. در سال 1310ق استیفای خراسان به وی واگذار شد، مدتی نیز مستوفی کرمان بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد تقی میرزا رکن الدوله


بنان الدوله با شرف السلطنه دختر رکن الدوله ازدواج کرد.توضیحات بیشتر:
  • بنان الدوله به عنوان مستوفی خدمت می کرد. پس از فوت پدرش، از شغل خود استعفا نمود و به تدریج ثروت خانوادگی را خرج کرد. او که در دوران مشروطیت آهی در بساط نداشت مدتی هم در سفارت روس در زرگنده متحصن شد و چون دید حاصلی ندارد، از سفارت روس خارج و به دولت ایران متوسل شد.
  • بنان الدوله در دوران تنگدستی، بنانیه را که پدرش ساخته بود، خراب کرد؛ ابتدا درختان را قطع کرد، بعد آب قنات اش را جداگانه فروخت و سرانجام مالکیت آن را هم از دست داد.
  • کریم خان به موسیقی علاقمند بود، صدایی خوش داشت و آواز می خواند. همسرش پیانو می‌نواخت. هنرمندان آن عصر از جمله حسینقلی، میرزا عبدالله، درویش خان، رضا قلی خان و ضیاءالذاکرین و مرتضی خان نی داود، هرازگاهی در منزل بنان الدوله مجلسی بر پا می کردند.

done in 0.0269 seconds